rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiserBlir utvisningarna brutalare?

Blir utvisningarna brutalare?

Flera rapporter har kommit den senaste tiden om utvisningar som skett med tveksamma metoder.  Det rör sig  om överraskande överlämning till polis, gryningsraider hos barnfamiljer, övervåld vid utvisningsresor. Röda Korset har liksom FARR fått in flera vittnesmål om vad som sker i samband med deportationerna.

Skånes Fria Tidning berättade den 30 november om Amadi som JO-anmält polisen efter det våldsamma utvisningsförsök han utsatts för. Han menar att det rörde sig om kraftigt övervåld när han tvingades ner i flygstolen av flera poliser som täckte över hans ansikte och slog honom. Till slut ingrep piloten och stoppade resan. Då tvingades Amadi ombord på ett chartrat plan, men eftersom han inte blev insläppt i det land han skulle skickas till måste poliserna ta honom tillbaka till Sverige. Därmed har han blivit en av de få som kunnat berätta hur utvisningen gick till och anklaga polisen för hanteringen.

Peter Åberg, chef för gränspolisen i Jönköping, håller med om att våldsanvändningen har ökat. Han säger i Skånes Fria Tidning att det hänger ihop med att de utvisade försöker motsätta sig verkställighet, som ett sätt att skjuta upp återvändandet. Tidningen har också intervjuat representanter för flera organisationer, som menar att Sverige inte fullt ut följer EU:s återvändandedirektiv. Enligt detta ska det finnas ett system för att observera övervaka påtvingade återvändanden.

I Sveriges Radio den 25 november uppmärksammades Karim som skickades till Uganda trots att han kommit ut som konvertit. I det fallet gäller kritiken mot polisen inte övervåld utan att utvisningen över huvud taget inte skulle ha verkställts, eftersom en begäran om verkställighetshinder på grund av de nya skälen inte hade behandlats. Polisen medger felet - men ingen svensk myndighet tar nu ansvar för att hjälpa Karim som lever gömd i Uganda.

Skånes Fria fortsatte sin bevakning av frågan och den 14 december intervjuades Ewa Jonsson på Röda Korset, som berättade om de allt fler rapporterna om våldsamma och kränkande utvisningar som når organisationen. Det rör sig dels om polis som bryter sig in mitt i natten, dels om våldsamheter vid själva verkställigheterna. Ewa Jonsson kritiserar också att ärendena lämnas över till polis för hastigt, vilket gör det svårt för människor att överväga om de istället vill samarbeta om utvisningen.

Även i samband med gruppdeportationerna till Afghanistan under hösten har flera rapporter kommit om brutala gripanden, placering i polishäkte istället för förvar, att utvisade inte fått träffa läkare trots psykiska sammanbrott, inte fått kontakt med sin advokat, att utvisade drogats under flygresan och fortfarande varit påverkade vid ankomsten - detta vid sidan om grundproblemet att många av de utvisade är livrädda för de hot i hemlandet som de inte lyckats övertyga svenska myndigheter om. FARR har nåtts av flera sådana berättelser, se tidigare rapportering här på hemsidan.

Se även kommentaren i Flyktingbloggen av FARR:s ordförande Sanna Vestin: "Landet som inte gör fel".

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5