EU-kommissionen om familjeåterförening

EU har antagit gemensamma regler för familjeåterförening. Men reglerna tillämpas inte likadant överallt. Nu har EU-kommissionen publicerat en guide för hur familjeåterföreningsdirektivet ska tolkas.
"Rätten till familjen är en grundläggande rättighet. Att upprätthålla familjeband är en nyckel till välmående och integration för migranter som har kommit till EU" sa kommissionären Cecilia Malmström när riktlinjerna presenterades den 3 april. I ett pressmeddelande understryks att rätten till familjeåterförening är reglerad för att hindra fusk, men den får inte begränsas så att individens rättigheter undergrävs.

Läs mer och hämta riktlinjerna