rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSNotiser"Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig"

"Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig"

"Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig." Det är titeln på Etikkommissionens rapport om kvinnor som fått avslag på ansökan om skydd trots extrem utsatthet. Rapporten kommer att presenteras på en presskonferens i ABF-huset, Stockholm, den 4 november.
Etikkommissionen i Sverige är ett nätverk som ordnar seminarier, agerar som medföljande vittnen mm, för mänskliga rättigheter i asylprocessen. Tidigare har Etikkommissionen tagit fram forskning om barn som blivit apatiska. Den aktuella rapporten avslöjar i tolv aktuella fallbeskrivningar hur våldtagna kvinnors livssituation förvärrats genom mötet med svenska migrationsmyndigheter. De har blivit rättslösa och chanslösa.


Redaktörer för rapporten är Solveig Freudenthal, Anita D’Orazio och Lissela Jonsson.

Ur förordet:

"Rapporten bygger på aktuella fall år 2014 och består av beskrivningen av tolv kvinnliga flyktingars situation idag i Sverige. Alla har många års vistelse här i landet bakom sig, alla har fått upprepade avslag på sina asylansökningar. (...)

Våldtäkter, särskilt gruppvåldtäkter, utgör ett vapen i krig och i etniska konflikter. Kvinnorna i denna rapport har levt utsatta för våldtäkt före, under eller efter flykten. De som utsätts för våldtäkt, ett extremt förnedrande övergrepp, får nästan undantagslöst bestående psykiska men. Skamkänslor, utstötthet och förtigande omger ofta sexuella övergrepp och bidrar till förlust av psykisk hälsa.

I rapporten syns också hur kvinnor på flykt används som sexuella varor i ekonomiska transaktioner, ett fenomen känt som trafficking och människohandel. (...)

Flera av kvinnorna och deras barn har vistats i Sverige i många år. Deras psykiska tillstånd har inte förbättrats, utan tvärtom försämrats till följd av skräcken för deportation tillbaka till de länder där övergreppen begåtts. Uppgivenhet och psykiskt sönderfall har blivit följden.

De flesta av dessa kvinnor har gjort upprepade självmordsförsök här. De har omhändertagits på psykiatriska kliniker på grund av grava depressioner och risk för självmord. De flesta av dem har blivit apatiska, det vill säga att de befinner sig i ett uppgivenhetstillstånd och är okontaktbara. Åtminstone en av dem, en romsk kvinna har sedan länge varit försvunnen från sina fem barn. Barnen till djupt deprimerade och apatiska kvinnor är utsatta för extremt svåra uppväxtomständigheter.

De flesta barn i denna rapport har bevittnat våldtäkter av sina mödrar. Vissa av dem har svarat genom att också gå in i uppgivenhetstillstånd i Sverige och blivit okontaktbara och i behov av sondmatning för att överleva.

Barnen och mödrarnas behandling i väntan på deportation måste beskrivas som djupt inhuman, upprörande och cynisk. Ingen svensk medborgare skulle utsättas för liknande behandling utan att det väckte uppmärksamhet i massmedia; dessa flyktingar lever emellertid i massmedial skugga. (...)

Etikkommissionen i Sverige kräver att avslagsbesluten från svenska migrations- myndigheter i samtliga dessa fall omprövas och att kunskapen och medvetenheten om kvinnors skyddsbehov väsentligen ökas hos utredande och beslutande instanser. Att inte ge dessa kvinnor och deras barn i behov av skydd en fristad i Sverige är djupt ovärdigt ett land som ser sig som humanitärt och uttalar respekt för Mänskliga Rättigheter."

Hämta rapporten här

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5