rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSAlla nyheter

Ska asylsökande från Syrien utvisas?

Migrationsverket publicerade i slutet av augusti ett rättsligt ställningstagande som innebär att nya asylsökande från Syrien inte längre självklart kan räkna med uppehållstillstånd. Efter Turkiets inmarsch har Migrationsverket nu stoppat alla beslut som rör personer från Hassakah-provinsen men i övrigt gäller ställningstagandet från augusti fortfarande. Det innebär att asylansökningar kommer att prövas individuellt. FARR ser med oro på utvecklingen och varnar för att betrakta Syrien som säkert för återvändande.

syrienflyktingar irakTurkiets attack mot Syrien visar hur svårt det kan vara att förutsäga säkerhetsläget. Bilden föreställer flyktingar från nordöstra Turkiet som anlänt till Irak. Foto UNHCR, Firas Al-Khateeb. Läs UNHCR:s varning: "Hundreds of thousands in harm’s way in northern Syria"


Migrationsverkets rättsliga ställningstagande beskriver hur asylansökningar från Syrien ska bedömas. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. Liksom i tidigare ställningstaganden påpekar Migrationsverket att individuella skäl som kan innebära flykingstatus ska prövas först och därefter alternativt skyddsbehov på grund av konflikten. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anser Migrationsverket att situationen fortfarande är så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet.

Migrationsverket anser att rättsskyddet i Syrien är så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall" till exempel för den som har "ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk".

 

Förlängningar påverkas inte

Ställningstagandet innebär inte att personer som ansöker om förlängning ska nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget. Det är tillståndet som är tidsbegränsat, inte skyddsstatusen. Om läget i hemlandet förbättras kraftigt och långvarigt kan faktiskt skyddsstatus återkallas, åtminstone för alternativt skyddsbehövande. Men än så länge är det bara personer som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus som riskerar få tillståndet återkallat.

 

Osäkert efter Turkiets attack

Den 17 oktober återkom Migrationsverket med en ny lägesanalys och en rättslig kommentar om situationen i nordöstra Syrien, efter Turkiets inmarsch. Enligt kommentaren går det inte att bedöma än hur konflikten kommer att utveckla sig. Tills vidare ska inga beslut tas om personer från Hassakah-provinsen. Om det finns öppna återvändandeärenden ska de inhiberas. I övrigt gäller det tidigare ställningstagandet fortfarande.

 

Oro för återvändande

FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg välkomnar beslutsstoppet för nordöstra Syrien och beskedet att de som förlänger sina tillstånd inte ska behöva vara oroliga för återkallelse. Men hon ser ändå med oro på hur asylsökande från Syrien kommer att bedömas.
- Det är glädjande att dödssiffrorna sjunkit och kriget inte pågår med samma styrka längre. Men de asylsökande från Syrien har inte behövt skydd bara på grund av kriget. Konflikter finns kvar och många kan riskera förföljelse då Asad har återtagit makten i hela landet. Det europeiska fredsinstitutet har rapporterat att hundratals återvändare har fängslats, även när de kommit tillbaka frivilligt.

 

Hämta Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien, SR 23/2019

Hämta Migrationsverkets lägesanalys om utvecklingen i Norra Syrien och Turkiet

Hämta Migrationsverkets kommentar om konflikten i nordöstra Syrien, SR 30/2019

Hämta det europeiska fredsinstitutets rapport om återvändande

 

Se även kommentaren från Asylrättscentrum om Migrationsverkets ställningstagande:
Asylrättscentrum 19-08-29: Chefsjuristen kommenterar

 

Buenos Consejos para ti que solicitas asilo en Suecia

bild sid 1 enFARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is updated also in Spanish, as well as in Swedish, English, Arabic, Farsi and Russian. 

In this version all amendments of law from 2018-2019 are included. The chapters on family reunion is updated. Information on the senior secondary school law (gymnasielagen) is added.

Read more and download all versions here!

Полезные советы 2019 - Для тебя, соискатель убежища в Швеции

bild sid 1 ryПолезные советы публикуются FARR, Национальный совет групп помощи беженцам. FARR является некоммерческой организацией.  Она состоит из добровольных рабочих групп и отдельных членов по всей стране.

Как добровольная организация, FARR не может изменить закон или принять решение о том как его истолковать. Не смотря на это, с помощью „полезных советов’’ мы можем Вам рассказать о том, какие у Вас права как у лица просящего об убежище и что Вы можете сделать чтобы повлиять на процесс рассмотрения Вашего дела.

FARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in Russian, besides of Arabic, Farsi, Spanish, Swedish and English. 

The 5.03 version includes rules on residence permits because of studies and some other recent amendments of law.

Read more and download "Good Advice" here!

Goda Råd uppdaterad på farsi - توصیه‌های خوب

bild sid 1 faFARR:s handbok "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu uppdaterad till version 5.03 på farsi.

Read about the book "Good Advice for Asylum Seekers in Sweden" here!

Boken innehåller nya avsnitt om gymnasielagen, om familjeåterförening med mera. Nyutgåvan är gjord i samarbete med Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.

Alla lagändringar från 2018-2019 finns med. Läs här om hur du skriver ut Goda Råd.

Hämta Goda Råd på flera språk!

2019 - نصائح جيدة لطــالبي اللــجوء الـســويـد

bild sid 1 arFARR's booklet "Good advice for asylum seekers in Sweden" is now updated also in Arabic, as well as five other languages. 

Applying for asylum in Sweden is a difficult process if one is unaware of one’s rights and duties. FARR has compiled some advice that can help you if you are about to seek asylum or help someone else with their asylum application. In this version all amendments of law from 2018-2019 are included. The chapters on family reunion and the senior secondary school law are updated.

Read more and download all versions here!

Goda Råd 2019 - Good Advice 2019

Information in English here!goda rad 6 sprak

FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu uppdaterad på sex språk.

Version 5.03 innehåller information om gymnasielagen samt lagändringarna som gjordes i samband med att den tillfälliga lagen förlängdes. Oumbärlig handbok för hela asylprocessen, om asylproceduren, asylskäl, skäl för avslag, förvar och verkställighetshinder. Särskilda kapitel om kvinnors skäl, hbtq-skäl och personer som utsatts för tortyr. Denna utgåva har tagits fram av FARR i samarbete med Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.

Läs mer...
orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5