rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSAlla nyheterNotiserStoppa utvisningarna till Afghanistan!

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Afghaner som sökt skydd i Sverige utvisas med tvång trots att säkerhetsläget förvärras, varnar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Polisen hämtar nu in ungdomar för att genomföra fler gruppdeportationer. Den 12 november gick ett flyg med utvisade till Afghanistan trots många protester.

/Uppdaterad 13-11-15./

Den 12 november på kvällen avgick ett plan från Arlanda, medförande 12-15 unga män/pojkar till Kabul i Afghanistan. Många av dem hade gripits med överraskning, i hemmet på morgonen eller efter att ha kallats till samtal. Några togs till polishäkte där de hölls isolerade trots att de inte begått något brott. Ett par har försökt ta livet av sig tidigare, och en av dem ska ha skadat sig under transporten och är nu mycket sjuk enligt hans kamrat som håller kontakt med vänner i Sverige. 
Den unge mannen, som är tortyrskadad, men under asylproceduren har vägrats tortyrutredning, var förvarstagen i två veckor utan att få träffa läkare trots upprepade löften. När en tortyrspecialist till slut kom till förvaret för att besöka pojken på frivilligt initiativ, släpptes han inte in.

Göteborgs-Posten publicerade måndagen den 11 november en debattartikel om en av de pojkar som deporterades i september - han hade genast  gripits av polis i Afghanistan och håller sig nu gömd, beredd att fly igen. Undertecknarna vädjade om att utvisningarna ska stoppas. Samma krav hade den grupp som demonstrerade utanför förvaret i Märsta under tisdagen. Förskräckta klasskamrater hade samlat in namn. Gode män för ungdomar som kommit hit som barn hade sökt efter lösningar. Frivilliga hade skrivit juridiska inlagor. Ett par timmar innan flyget skulle lyfta spreds ett nödrop på sociala medier, för hjälp åt den tortyrskadade pojken.

Men protesterna var förgäves även den här gången.

 Många experter befarar att den interna konflikten kommer att intensifieras i Afghanistan då de utländska trupperna lämnar landet 2014. Svenska myndigheter försöker rädda afghanska tolkar. FN:s flyktingorgan UNHCR har gett ut nya riktlinjer som varnar för att fler civila redan drabbas och att situationen för internflyktingar har förvärrats. Parlamentariker i Afghanistan vädjar om att utvisningarna ska upphöra. Svenska Afghanistankommittén vill att Sverige ska avvakta med att verkställa utvisningar. Redan utvisade som inte har någonstans att ta vägen demonstrerar i Kabul. Andra håller sig gömda eller försöker fly på nytt, för att de fortfarande är hotade (Källor, se nedan).

En deportation stoppades i början av november av Europadomstolen. Pojken skulle vara säker i ett visst område enligt svenska myndigheter. Men Europadomstolen saknade en förklaring till hur han skulle ta sig från flygplatsen i Kabul till det området.

Migrationsverket besökte Afghanistan i oktober och väntas snart komma med ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt samlar svensk polis ihop afghaner som fått avslag utifrån Migrationsverkets förra ställningstagandet från 2010. Många har inte pass och skulle fram till för några veckor sedan inte ha kunnat deporteras. Men den afghanska gränspolisen har ändrat sig och släpper nu in dem. Nu har minst tre gruppdeportationer skett sedan september. Förutom polis följer sjukvårdspersonal med i de chartrade planen för att ge lugnande injektioner.

Afghanistans ambassad för de nordiska länderna har tillfrågats om Afghanistans uppfattning om tvångsdeportationerna. Svaret blev att den ansvariga ministern inte har undertecknat någon överenskommelse om tvångsdeportationer, enbart frivilligt återvändande.

Det finns fortfarande många afghaner i förvar och häkten i Sverige. FARR har kontakt med några av dem genom våra lokalgrupper. Vi har dessutom intervjuat ett hundratal utvisningshotade afghaner och satt oss in i deras utvisningsbeslut.

Det kan vara en person som utsetts till självmordsbombare eller en tonåring som hamnat i kläm mellan befälhavare från olika miliser. Det kan vara någon som redan slagits sönder och samman för att han arbetat för utländska organisationer, men överlevt och flytt. Det kan vara en kvinna som lovats bort till tvångsäktenskap eller våldtagits och som hotas med hedersmord efter sin flykt. Huset kan vara nedbränt, fälten beslagtagna. Nästan alla har familjemedlemmar som dödats. Några har varit papperslösa flyktingar hela livet men ska utvisas till Afghanistan där de aldrig bott. Några är konvertiter - livsfarligt i Afghanistan. De flesta tillhör minoritetsgrupper.

Berättelserna stämmer med landinformation. Men eftersom deras id-handlingar är av "enkel beskaffenhet" (som alla id-handlingar i Afghanistan) räknas de inte som trovärdiga - eller så räcker inte hoten. Många hänvisas till att de kan fly inom landet - som mer än en halv miljon redan har gjort och lever i misär.

De har sökt sig hit för att få skydd. Vi får inte svika dem. FARR kräver att tvångsutvisningarna till Afghanistan stoppas och att ärendena prövas på nytt utifrån situationen i Afghanistan idag och den befarade under 2014. Rätten till asyl grundas på en framåtsyftande bedömning av riskerna.

Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARRLäs mer:

Av FN-rapporten "UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan", sid 11-13, framgår att säkerhetssituationen i Afghanistan är oförutsebar, och det är i stor utsträckning civila som drabbas. Säkerhetssituationen för civila har försämrats under 2013. UNAMA (FN:s hjälporgan) rapporterade att att de civila offren för attacker under första halvåret 2013 ökade med 29 procent jämfört med samma period 2012. De södra och östra delarna av landet är generellt hårdast drabbade men de väpnade motståndsgrupperna strävar efter att ta kontroll över fler områden och konflikten är utspridd över landet.
Om framtiden står i rapporten bland annat:  "In-country UN actors and other observers foresee an intensification of the conflict between pro-government forces and AGEs in the wake of the international troops’ withdrawal, should no peace agreement be reached before that time."

Se även Sveriges Radio Ekot: "Hotade tolkar kan få asyl i Sverige"

ABC News (Australien): "Afghan MPs write to the Federal Government"

Medlemmar av Svenska Afghanistankommittén i Sundsvalls Tidning 7 november: "Stoppa avvisning av unga afghanska flyktingar från Sundsvall till Afghanistan"

Svenska Afghanistankommitténs tidigare ställningstagande: "Migrationsverket bör vänta med att utföra avvisningar"
Demonstration planeras i Kabul: "Stop Deportation to Afghanistan, Kabul Demonstration"

Läs mer på FARR:s faktasida

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5