rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSAlla nyheterNotiserNy Dublinförordning gäller

Ny Dublinförordning gäller

Från och med 1 januari 2014 gäller en ny version av "Dublinförordningen", den EU-förordning som styr i vilket EU-land en asylsökande får sin ansökan prövad. Den nya förordningen, Dublin III, innehåller fler garantier för den sökandes rättssäkerhet. Men det är ännu oklart hur svenska myndigheter kommer att tolka reglerna.

Principerna för hur det avgörs vilket land som ska vara ansvarigt är i stort sett desamma som tidigare. Grundläggande är att det land som är ansvarigt för att ha släppt in en asylsökande i EU också ska pröva ansökan. En förbättring finns för ensamkommande barn, genom att de ska kunna återförenas med familjemedlemmar i större utsträckning, till exempel om det finns ett syskon som redan söker asyl i ett EU-land.

En förbättring som gäller proceduren är att det i vissa fall ska gå att få advokat i Dublinärenden, en annan att det ska finnas möjlighet att inhibera, alltså skjuta upp en beslutad överföring, medan den sökande överklagar. Förordningen är inte tydlig och Migrationsverket har inte publicerat några riktlinjer för hur verket tänker tolka förändringarna. Att döma av de uttalanden som gjorts kommer verket att göra en restriktiv tolkning. Hur praxis till slut blir kommer att stå klart först efter att några överklaganden har avgjorts i domstolarna.

Det är troligt att åtminstone ensamkommande barn kommer att få advokat i Dublinärenden, men eventuellt bara i komplicerade ärenden. En möjlighet är att det kommer att gå att få advokat när en överföring överklagas, kanske även för vuxna. På den punkten återstår det att se hur domstolarna kommer att tolka förordningen. Men det är inte troligt att det kommer att gälla alla överklaganden. Det gäller alltså att ett antal sökande själva, som inte fått offentligt biträde, överklagar detta beslut, så att saken blir prövad.

Hittills har myndigheterna (efter beslut från Migrationsöverdomstolen) inte fått lov att förordna offentliga biträden i några Dublinärenden över huvud taget, så varje förändring blir till det bättre.

Läs eller hämta den nya förordningen

Läs Migrationsverkets kommentar

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5