rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSAlla nyheterNotiserSverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder

Sverige utvisar till Afghanistan på osäkra grunder

Just nu tältar Massieh, Majeed och Zabihullah i en park i Malmö. De har drömmar och framtidsplaner, anhöriga och ett liv att leva som alla andra. Men de kunde inte bo kvar i hemlandet, de har hotats till livet, sett familjemedlemmar dödas och tvingats lämna det ena landet efter det andra för att hitta trygghet någonstans. Om det går som svenska myndigheter har beslutat så får de inte stanna här heller. Snart kommer de att befinna sig i Kabul i Afghanistan, åter på flykt.
Läs deras egna berättelser!      Läs deras debattartikel i Sydsvenskan!


I januari publicerade Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan. Ställningstagandet styr vilka asylsökande som kan få stanna i Sverige och vilka som kommer att utvisas. Migrationsverket ger en ljus bild: Alla provinshuvudstäder är säkra, motståndsgrupperna har tappat mark och få civilpersoner flyr.

Trots att det finns mängder av rapporter om Afghanistan tycks Migrationsverket främst bygga på sin egen tredagarsresa i oktober då några få personer intervjuades. FARR har granskat reserapporten och funnit både faktafel och halvsanningar. Bland annat undervärderas antalet dödsoffer och antalet afghaner som redan lever på flykt inom landet.

Läs hela FARR:s genomgång av ställningstagandet och rapporten! (pdf-format)

Kabul skakas fortfarande av blodiga attacker. FN rapporterade den 8 februari om att fler civila dödsoffer än på många år skördades 2103. Oron är stor för hur det ska gå när de utländska trupperna dragits tillbaka. Rättslöshet råder efter decennier av inbördeskrig. Sveriges utrikesdepartement avråder från alla resor till Afghanistan. Afghanska tolkar har räddats till Sverige utanför asylsystemet - samtidigt som tolkar som sökt asyl kan utvisas.

Visst finns också en positiv utveckling! Fler flickor går i skolan. Många flyktingar önskar inget hellre än att kunna återvända till ett land med en framtid. Detta måste åstadkommas av afghanerna själva, inte bara av utländska trupper. Men kraven på utveckling och frihet innebär också fortsatta strider mot fundamentalistiska krafter och fortsatta svåra motsättningar.

Afghaner söker asyl för att de hotas till liv och lem efter markkonflikter, heders-konflikter, samröre med utlänningarna... Migrationsverket missar dem som inte hotas av kriget i sig, utan av övergrepp i krigets skugga. De fruktar inte att de av en slump ska gå på en sprängladdning. De fruktar en sprängladdning riktad mot dem själva.

Ungdomar är särskilt utsatta. De blir måltavlor i markkonflikter. De riskerar att rekryteras till stridande grupper. De kan vara mål för blodshämnd och tvingas delta i hederskonflikter, de kan ha hållits som danspojkar eller riskera tvångsäktenskap. Många är skadade av det som hänt, i hemlandet och under flykten - och av tankarna på utvisning.

En del har ett annat problem - de kommer inte från Afghanistan. De räknas som afghaner för att de eller deras föräldrar är födda där, men de har levt som invandrare i Iran - tills de utvisades. I Afghanistan får de svårt att klara sig utan familj, utan nätverk.
Läs Annette Rosengren artikel om hur det gick för dem som deporterades i december!

De som främst drabbas av Migrationsverkets ställningstagande är ensamkommande barn. Fler barn kan komma att utvisas. Den typ av hot som barnen upplever finns inte med i Migrationsverkets bild av motsättningarna. Dessutom flaggar Migrationsverket för att barn ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd för att kunna utvisas när de fyllt 18.

FARR anser:

 • Utvisningarna bör stoppas så länge säkerhetssituationen är oklar.
 • Asylprövningar måste bygga på relevant landinformation.
 • Definitionen av utsatta grupper i Afghanistan behöver ses över
 • Konsekvenserna av att utvisa personer utan nätverk behöver följas upp
 • Barn skall ha permanenta uppehållstillstånd, inte tidsbegränsade
  Ett minimikrav är att inga utvisningar ska verkställas under vintern!


Du som vill skriva till din riksdagsman, se brevkampanjen som startats av "Aktion mot Deportation"!
   

Du som är asylsökande eller ombud, se FARR:s sida med afghanistanfakta!

orange knapp

Viktigt!

 • اطلاعيه مهم - Important message!

  اطلاعيه مهم: قانون اقامت تحصيلي جديد لغو نشده است. اداره مهاجرت و دادگاه هاي اداره مهاجرت براي تصميم دادگاه عالي سويدن، منتظر هستند. اگر ميخواهيد از اين قانون استفاده كنيد، پس لطفاً منتظر باشيد. درخواست هاي تحصيلي تان را واپس نگيريد. Important...

  Läs mer...

 • Hur funkar den nya gymnasielagen?

    Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-08-29. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT....

  Läs mer...

 • Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

  Illustration från Ensamkommandes Förbund. Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-08-29. Senast uppdaterat är gulmarkerat! Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reglerna ...

  Vanliga frågor och svar... Vanliga...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5