rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenÖver Abdels döda kropp

Över Abdels döda kropp

Bilden: Polistransport vid utvisning. Personerna har inget med Abdels fall att göra.

buss Idag skriver FARR:s ordförande Sanna Vestin i Expressen om dödsfallet som skedde på Arlanda i samband med ett utvisningsförsök den 17 mars.

"Över min döda kropp". Så säger vi när det är något vi absolut inte vill medverka till. Ungefär detsamma sa Abdel, 44, när han ställdes inför att utvisas till Irak. Några dagar senare var det dags. Då var Abdel, som egentligen heter något annat, så säker på sin sak att han vägrade ta med bagage.
Några timmar senare var Abdel död.

Dödsfallet kom inte som en överraskning, påpekar Sanna Vestin. I hela Europa ser vi en brutalare hantering av asylsökande och fler dödsfall, både som självmord och till följd av våld.

Abdel hade bott i Sverige i åtta år, arbetade som frisör och höll på att utbilda sig i trakeostomivård. Han hade sökt skydd för att han var rädd att bli dödad av milisgrupper, på grund av sitt arbete för myndigheterna i Baghdad. Han hade fått avslag och när han försökte söka asyl på nytt greps han och sattes i förvar.

Sanna Vestin skriver i Expressen om hur det gick till när Abdels utvisning skulle verkställas, ett händelseförlopp som slutade med Abdels död.

FARR vänder sig till Europarådets kommitté mot tortyr

Europarådet har en kommitté mot tortyr, CPT. En av deras uppgifter är att övervaka hur förvarstagna behandlas och hur utvisningar går till. FARR vänder sig nu tillsammans med ACAT Sweden - en ekumenisk sammanslutning som arbetar mot tortyr - till CPT med fyra frågor kring Abdels död, frågor som svenska myndigheter bör besvara:

 • Varför hade han fått lugnande medel? Hade Abdels hälsotillstånd kontrollerats före avresan?
 • Varför stoppades inte verkställigheten när det stod klart att den inte skulle kunna genomföras riskfritt?
 • Varför transporterades Abdel i transporttjänstens bil och inte med ambulans, där hans medvetslöshet och syrebrist hade kunnat hanteras på annat sätt?
 • Varför anlitades inte akutsjukvården på Arlanda eller ett mer närliggande sjukhus än Karolinska?

CPT kommer att besöka Sverige senare i år. FARR kommer att föreslå CPT att granska en rad punkter som rör bemötande och våld. "Vi får för många rapporter om att traumatiserade personer bemöts på ett förnedrande sätt i förvar och att otillåtet tvång används mot asylsökande", skriver Sanna Vestin.

Det brittiska Institute of Race Relations har publicerat fakta om 160 fall av självmord i förvar och dödsfall till följd av brutalitet vid utvisningar, som skett i Europa under ett år. Frida Metso, som är psykolog och  styrelsemedlem i FARR, skrev i en krönika för liberala tidningar om hur brutalitet och likgiltighet dödar. Hon konstaterade att om det blir en liknande rapport nästa år kommer Sverige och Abdel att finnas med.

Döden i Medelhavet, att så många människor tvingas sätta livet till på flykt, väcker allt större ilska och frustration i Europa. Stora insatser görs inte minst från Italien för att rädda liv. Ansvariga för massdöden är de terror-regimer och krigsherrar som driver människor på flykt, men också EU-länderna som vägrar låta flyktingar resa lagligt. Vad IRR:s lista visar är att även människor som lyckats nå Europas gräns råkar ut för att misshandlas och i värsta fall dö.

Brutaliseringen fortsätter

FN:s flyktingorgan UNHCR larmade för ett par veckor sedan om hur gränsvakter i Bulgarien misshandlat flyktingar från Irak och tvingat bort dem från gränsen i stället för att släppa in dem. Två av flyktingarna dog vid händelsen. Även Human Rights Watch protesterade mot Bulgarien.

CPT publicerade den 9 april en rapport om hur Spanien med våld förhindrar människor att söka skydd vid gränserna i de spanska enklaverna Ceuta och Melilla, och även om oacceptabla förhållanden i förvar inne i Spanien.

Europa är inte ensamt om att behandla flyktingar livsfarligt. I Australien föreslog en utredning i veckan att vakter vid förvar ska ges immunitet om de misshandlar asylsökande med "god avsikt". I februari dog en man efter misshandel av vakter i ett av de förvar i Papua Nya Guinea, dit Australien utlokaliserat asylsökande.

Sällan eller aldrig döms någon ansvarig för gränspolitikens dödsoffer. Som Frida Metso skriver: "Den som utsätter de allra mest utsatta behöver sällan stå till svars."

FARR:s syn på tvångsmedel i samband med utvisningar framgår av avsnittet om tvångsåtgärder i vårt policydokument. Sanna Vestin sammanfattar i avslutningen av artikeln i Expressen:

Vi hedrar Abdels minne genom att fortsätta arbeta för att våld inte ska ses som lösningen och att det skapas andra utvägar för dem som inte - över sin döda kropp - vill återvända till de länder de flytt från.

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5