rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelanden"Häpnadsväckande aningslös" utredning om pass

"Häpnadsväckande aningslös" utredning om pass

Utredningsförslagen borde läggas åt sidan och regeringen borde istället lägga fram förslag om hur asylsökande ska kunna resa lagligt. Det skriver Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i ett remissvar till justitiedepartementets utredning om hur missbruket av svenska pass ska minskas.

- Just nu utspelar sig oräkneliga tragedier kring EU-ländernas gränser. Människor som tvingats på flykt misshandlas och ställs på gatan i EU:s gränsländer. De drivs att vandra vidare från den ena gränsen till den andra och behandlas som kriminella. Både barn och vuxna dukar under på vägen i mardrömslika situationer. Samtidigt är det enda lagförslag om asylsökandes resvägar som läggs till riksdagen ett som skulle leda till att ännu fler flyktingar tvingas ta de farligaste vägarna, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR.

- Sverige kräver i internationella sammanhang att asylsökande ska kunna resa lagligt. Men svensk lag är likadan som andra EU-länders, den förbjuder asylsökande att resa in på något lagligt sätt, påpekar Sanna Vestin. - Alla som når Sverige för att söka asyl har tvingats resa med smugglarna, låna eller köpa ett pass, eller kanske ett arrangerat arbetstillstånd.

Utredningsförslaget som rör hur det ska bli stopp på missbruket av svenska pass kom i våras och remisstiden gick ut 1 september.

I sitt remissvar påpekar FARR att utredaren har förstått att de pass som försvinner används av asylsökande och att missbruket beror på att asylsökande inte har lagliga alternativ. Ändå föreslås enbart att det ska bli svårare att få ut pass och skärpta kontroller av passen vid gränserna.

- Det är häpnadsväckande aningslöst att det inte ens i kapitlet om förslagens konsekvenser står något om att fler skulle dö i Medelhavet eller stoppas av militär vid östra europas gränser om utredningens förslag genomfördes utan alternativ för flyktingarna, säger Sanna Vestin.

FARR kritiserar i sitt remissvar utredningens bristande verklighetsbeskrivning och luckan i konsekvensanalysen. FARR anser dessutom att förslagen skjuter bredvid målet. "Utredaren har inte förklarat hur huvudförslaget att förbjuda mer än tre uttag av pass per femårsperiod skulle påverka smugglare som stjäl pass i Turkiet eller invandrare i Sverige som vill hjälpa strandsatta släktingar."

I sitt resongemang håller FARR med om att det skulle vara bra om färre pass missbrukades och konstaterar att det illegala resandet även får olyckliga konsekvenser för flyktingarna själva. Men om passförsäljningen ska motarbetas bör det enligt FARR ske med medel som verkligen kommer att påverka den, det vill säga genom legala alternativ, inte genom att straffa privatpersoner som råkar likna flyktingar.

De förslag FARR lyfter fram är hämtade från EU:s byrå för grundläggande rättigheter och EU-parlamentets kommitté för rättsliga frågor. Dessa har lagt fram exempel på hur humanitära och andra typer av visum kan användas, visumtvång kan upphävas i vissa situationer och hur Dublinförordningen skulle kunna ersättas av ett hållbart system. FARR föreslår att Sverige till att börja med inleder försök med laglig transitering genom Turkiet, där många flyktingar passerar.

FARR skriver till slut att även små länder bör ta vara på möjligheterna att agera som humant föredöme. FARR uppmanar Justitiedepartementet till att förena sig med de många inom EU, i Sverige, och i Sveriges riksdag som vill införa säkra och legala vägar in i EU för flyktingar.

Läs FARR:s remissvar i sin helhet

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5