rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR: Låt inte rädslan ta över!

FARR: Låt inte rädslan ta över!

Idag går våra tankar till de drabbade i Trollhättan. Vi sörjer med anhöriga, elever och lärare som mist sina kära. Vi hoppas att många ansluter sig till de ljusmanifestationer och tysta minuter som hålls på många ställen runtom i landet.

Vi behöver också samlas mot den rasistiska tankevärld som leder till hat och våld mot oskyldiga. Många flyktingförläggningar har attackerats de senaste dagarna. Om sådana attacker inte utreds och förebyggs med samma intensitet som andra befarade terrorbrott så riskerar vi en accelererande utveckling med fler dödsoffer.

Ingen annan än gärningsmannen själv har ansvar för den slutgiltiga handlingen. Men vi har alla ansvar för hur vi bemöter varandra och hur vi målar upp fiender - medvetet eller omedvetet. Därför ser vi med glädje och stolthet hur stora delar av samhället, både professioner och frivilliga, ställer upp för att välkomna flyktingar, öppna rum för dem och skapa mötesplatser. Detta är en nödvändig förutsättning för att motverka falska hotbilder och motsättningar. Samtidigt konstaterar vi med oro att språkbruk och åtgärder i media och från myndigheter ofta förstärker bilden av att flyktingar - och därmed även andra invandrare - skulle utgöra ett hot.

Det är självklart en utmaning att fördubbla flyktingmottagandet. Men vi måste hålla i minnet att det fortfarande handlar om en mikroskopisk del av de människor som tvingats fly från sina hem. Vi måste hålla i minnet att det är flyktingarna som är hotade, det är de som riskerar livet genom att det inte finns några lagliga vägar för dem att ta sig fram. För mottagarna är problemen praktiska. Det är inte Sverige som är hotat, eller Europa. Antalet asylsökande som får uppehållstillstånd utgör inte ens en tiondel av den totala invandringen till EU-länderna. Det som gör flyktinginvandringen till en okontrollerad "ström" är just att de genom EU-ländernas regler tvingas resa illegalt.

Vi uppskattar att politikerna samlats för att förbättra mottagandet av flyktingar. men vi beklagar djupt att överläggningarna mellan riksdagspartierna resulterat i en uppgörelse om tillfälliga uppehållstillstånd. All erfarenhet visar att det är skadligt både för flyktingarna och för samhället att förlänga människors otrygghet. Det vi behöver nu är åtgärder för trygghet, inte motsatsen.

 • Vi ber politikerna att i denna svåra stund besinna sina åtgärder och inte lyfta fram sådana åtgärder som  ger signalen att Sverige är hotat och behöver minska flyktingströmmen. Det är en falsk världsbild som kan underblåsa rasism. Lyft fram åtgärder som visar att Sverige välkomnar invandrare och vill skapa ett hållbart mottagande!
 • Vi ber politiker och journalister om att besinna sina ord - orden spelar roll för de föreställningar som skapas. Låt oss slippa höra flyende människor beskrivas som "strömmar", "floder", "invasion" eller "katastrof". Låt oss slippa höra att flyktingar, antingen de söker asyl här eller vill resa vidare, beskrivs som "illegala". Det går inte att söka asyl i ett EU-land utan att först ha rest illegalt, men detta beror på regelverket och inte på att flyktingar är brottsliga.
 • Vi ber polisen att besinna sitt uppdrag. På de flesta håll i landet bemöter polisen de nyanlända flyktingarna med värdighet och samarbetar med frivilliga krafter. Men det förekommer också att flyktingar hotas med fängelse och att frivilliga godtyckligt och utan lagstöd grips bara för att de hjälper "transitflyktingar" med skjuts till sovplats eller information. Även detta bidrar till den falska bilden av flyktingar som brottslingar och ett hot mot Sverige. Det är polismyndighetens ansvar att se till att polisen på olika håll i landet sköter uppdraget korrekt.
 • Vi vänder oss till alla asylsökande och nyanlända flyktingar i Sverige och välkomnar er hit. Vi önskar att ni främst får möta den stora majoritet som vill att Sverige ska ta emot flyktingar. Vi i FARR kommer att fortsätta att arbeta för asylrätten och för att ni i Sverige ska få den trygghet ni behöver.

För Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
Sanna Vestin, ordförande

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5