rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFörsvara asylrätten!

Försvara asylrätten!

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, beklagar djupt att regeringen tagit till så drastiska åtgärder för att minska antalet flyktingar istället för att satsa på att förstärka flyktingmottagandet. Vi delar regeringens åsikt att fler länder i EU borde ställa upp mer, men vi tror inte att det kommer att ske genom att Sverige sänder ut signalen att flyktingmottagande är en stor belastning. Vi är särskilt oroliga för vad denna signal kommer att leda till i Sverige, när främlingsfientliga krafter får en bekräftelse.

Förslagen är just förslag och måste diskuteras innan de kan antas av riksdagen. Vi hoppas att partiföreträdarna inför denna diskussion besinnar sig. Det är trots allt inte Sverige som hotas av en katastrof, utan människorna i flyktländerna och i grannländernas flyktingläger. Till diskussionen vill vi bidra med följande synpunkter.

 

 • Under kriget i Bosnien på nittiotalet införde Sverige visumtvång för att stoppa flyktingar. Den dåvarande regeringen förklarade att asylrätten inte hotades. Visumtvånget hindrade ju bara flyktingar att söka asyl just i Sverige. Men det var inte sant. Alla EU-länder hade infört eller kom att införa samma restriktioner. Visumtvånget gällde inte bara Sverige och det blev inte tillfälligt. Det kompletterades med transportöransvar för att flygbolag och fartyg inte skulle ta med oönskade resenärer. Konsekvenserna blev katastrofala. Sedan visumtvång blev regel måste flyktingar resa illegalt för att nå EU:s gräns, och många förlorar livet.
 • Transportöransvar* EU-länder emellan är förbjudet enligt EU-regler. När Sveriges regering införde skyldighet för fartyg att göra ID-kontroller, för bara några dagar sedan, så motiverades det formellt med sjösäkerhet. Men regeringen gjorde ingen hemlighet av att det egentligen handlade om att hindra flyktingar att nå Sveriges gräns för att kunna söka asyl. Vilken formell motivering som än kommer att användas när samma skyldighet införs för tåg- och bussbolag, så handlar det om samma sak: Att hindra människor att nå Sveriges gräns där de skulle ha rätt att söka asyl. Enligt regeringen är tanken att de inte ska nå just Sverige. Men det finns inget som talar för att ökade restriktioner i ett land skulle leda till att andra länder blir mer generösa - tvärtom.
 • Om restriktionerna som olika EU-länder nu inför med internt transportöransvar och gränskontroller slår igenom, så kommer smugglarna att ta över marknaden även inom EU. Alla flyktingar som når EU kan inte stanna intill EU:s yttre gräns. Greklands asylmottagande är utdömt av FN och Europadomstolen, Ungerns flyktingpolitik är öppet främlingsfientlig.
 • De som inte har ID-handlingar är i stor utsträckning barn och unga som aldrig har haft något pass, människor som levt på flykt under lång tid eller som kommer från havererade stater. Bland de passlösa finns också de som skulle hindras från att lämna en förtryckarregim om de försökte få pass. Att hindra dem från att nå Sveriges gräns där de skulle ha rätt att söka asyl är att göra ett urval där Sveriges bekvämlighet går före skyddsbehovet. Det här har inte med säkerhet att göra - terrorister reser inte utan pass.
 • Tillfälliga uppehållstillstånd gör tillvaron otrygg och försvårar integration. De mest sårbara, de skadade och traumatiserade som behöver rehabilitering, både barn och vuxna, drabbas värst eftersom rehabilitering försvåras i otrygghet, särskilt om familjen inte kan återförenas. Tillfälliga tillstånd skapar dessutom en ytterligare arbetsbörda för Migrationsverket.
 • De nya förslagen om endast ettåriga tillstånd utan rätt till familjeåterförening för krigsflyktingar ("alternativt skyddsbehövande”) är ett dråpslag mot föräldrar som inte velat ta med barn på den livsfarliga resan. Det valet kommer nu att innebära att föräldern lämnat barnen i sticket i kriget, eller i flyktingläger där maten tryter och de inte får gå i skola. I framtiden kan förändringen leda till att fler småbarn istället tas med och fler barn dör på Medelhavet.
 • I Sverige krävs starka bevis för personlig förföljelse för att få flyktingstatus. I många andra jämförbara länder erkänns en mycket större andel som flyktingar, även bland dem som kommer från krigsområden. Att flyktingstatus krävs för att få återförenas med sin familj kommer att leda till att många som fått uppehållstillstånd ändå överklagar för att få flyktingstatus - ytterligare en belastning på Migrationsverket. Den stora skillnaden mellan olika status leder också till att även de som förväntas få uppehållstillstånd bör få rätt till offentligt biträde, ännu en ny kostnad för systemet. Därtill kommer att krigsflyktingarnas tillstånd ska omprövas varje år. Hur ska det praktiskt gå till när prövningen redan idag väntas ta två år?
 • Inskränkningarna i rätten till familjeåterförening även för dem som har flyktingstatus kommer att drabba par som inte kunnat gifta sig, till exempel på grund av det hedersförtryck de flyr från. Barn som inte får återförenas på grund av kraven på tillräckligt stor lägenhet riskerar att bli kvar i betydligt värre förhållanden. Det blir ett starkt tryck på de vuxna att försöka skaffa arbete, men för att få arbeta krävs med dagens regler att du kan styrka din identitet eller åtminstone försöker. Det blir ett dilemma både för dem som kommer från länder vars id-handlingar generellt inte godkänns av Migrationsverket och för dem som - just för att de är flyktingar - inte vill uppsöka sin ambassad. Den som går till ambassaden riskerar dessutom att inte kunna få flyktingstatus av den anledningen.
 • De som drabbas hårdast av de tillfälliga uppehållstillstånden är barn. Många av dem kommer att  utvisas efter 18-årsdagen, då kraven för att få tillstånd blir hårdare när de är vuxna. Få av dem kommer att ha möjlighet att stanna på grund av ett tillräckligt välbetalt jobb. Skulle några lyckas har de istället berövats sin skolgång. Ensamkommande barn kommer även att drabbas extra hårt om möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av ”ömmande omständigheter” försvinner. De flesta sådana tillstånd ges till barn som inte kan utvisas för att de inte har några anhöriga som kan ta emot dem. En del barn kommer förstås också att drabbas om de ovetenskapliga åldersbedömningarna med hjälp av röntgen återinförs.
 • Barn i familj och vuxna som får stanna på grund av dagens regler om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter är få. Även barn som ligger apatiska kan idag få avslag, liksom barn som är uppvuxna i familjehem och ska utvisas med föräldrar som inte klarar att ta hand om dem. För vuxna krävs i princip att du är livsfarligt sjuk och det inte finns någon som helst vård för din sjukdom i hemlandet. Det är svårt att förstå hur denna möjlighet skulle kunna inskränkas ytterligare. Det är också svårt att förstå att den minimala lättnad som infördes för barn för ett par år sedan skulle behöva tas bort för att avskräcka människor från att ta sig till Sverige. Lagändringen fick effekt endast för ett litet antal barn med många års vistelse i Sverige, ofta förenat med svåra sjukdomar eller handikapp.

Asylrätten gäller alla, du ska inte behöva vara ett utlämnat barn för att få skydd. Men det är ändå tragiskt att de samlade förslagen drabbar barn extra hårt, inte minst barn som kommer hit utan föräldrar. Dessa barn har ofta ingenting kvar i hemlandet - om de ens minns det. Det är en överhängande risk att fler barn kommer att bli papperslösa på Europas gator istället för att inlemmas i samhället. Läs mer om detta i artikeln av FARR:s ordförande Sanna Vestin i Feministiskt Perspektiv 15-11-25

Vi är i FARR väl medvetna om att det är en stor utmaning att så många flyktingar kommer på en gång. Många av våra medlemmar deltar på olika sätt i mottagandet, både i sina yrken och som frivilliga. Vi önskar att den energi som nu läggs på att minska antalet istället skulle läggas på att finna kreativa lösningar för bostadsbyggande, att avskaffa onödig byråkrati inom Migrationsverket och andra statliga myndigheter och välkomna frivilliga krafter. Sist men inte minst borde de ovidkommande krav avskaffas som hindrar flyktingarna att få använda sin egen potential som lärare, vårdpersonal, bygg- och anläggnings-personal, fastighets- och restaurangpersonal, barnskötare och alla andra funktioner som kan behövas.


* Transportöransvar innebär att transportören ska kontrollera att inresande har både pass och rätt att resa in i landet, till exempel genom visum. Transportören kan åläggas betala höga avgifter om kontrollen inte har skötts för den passagerare som senare blir utvisad. Det är den typen av transportöransvar som alla EU-länder måste ha för inresande från länder utanför EU - men det är förbjudet EU-länderna emellan. Att bara kräva id-handling i olika sammanhang är inte förbjudet, och det är många resebolag som tillämpar det. Men när regeringen nu kräver det av alla bolag så innebär det att ett stort antal flyktingar inte kan nå Sveriges gräns och utnyttja sin rätt att söka asyl här, om de inte får privat skjuts eller smugglas in. Det är inte ett formellt transportöransvar som regeringen föreslår, men på grund av Sveriges geografiska läge får det samma funktion.

orange knapp

Viktigt!

 • Info till dig som vill gå med i FARR

  Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

  Läs mer ...

 • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

  De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5