rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARRs arbete i projektet Aktörer i en ny asylprocess

FARRs arbete i projektet Aktörer i en ny asylprocess

Projektet ”AKTÖRER I EN NY ASYLPROCESS” är ett samarbetsprojekt med Broderskapsrörelsen. För att undvika missförstånd och misstolkningar av projektet vill vi framföra följande: FARR är en religiös och partipolitisk obunden förening. Detta är inte något samarbete med det Socialdemokratiska partiet. FARR:s grundinställning kommer inte att påverkas.

Syftet med projektet är: 1. att synliggöra och förbättra situationen för de asylsökande 2. att få en möjlighet att informera och ge kunskap 3. att genom den del av Socialdemokraterna (Broderskapsrörelsen) som har en mer human inställning i flyktingfrågor försöka påverka inställningen i moderpartiet. Seminarierna kommer att vara öppna för alla som är intresserade och de kommer att genomföras på olika ställen i landet. Detta är ett nödvändigt arbete för att uppluckra de låsta positioner som föreligger. Om vi verkligen vill förändra och arbeta för en human och solidarisk flyktingpolitik måste vi hitta olika och nya arbetsmetoder att göra det, även om det vid en första anblick kan verka uppseendeväöckande. Vi måste tänka djupare och mera långsiktigt.

FARR kommer inte att tjäna pengar på detta och FARR får inget ekonomiskt stöd av Socialdemokraterna. FARR:s arbete utförs som frivilligarbete utan ersättning. Pengar till genomförandet kommer från den europeiska flyktingfonden. Skulle det visa sig att projektarbetet blir ohållbart kommer vi att avbryta det. Detta är inget ”valfläsk” för Socialdemokraterna, detta är ett nödvändigt försök att utifrån den tuffa verklighet som föreligger försöka att förändra och påverka utan att gå i någons ledband.

Styrelsen i FARR

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5