rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenStoppa utvisningen till Afghanistan!

Stoppa utvisningen till Afghanistan!

DSCN5028

Den 28 mars väntas ännu ett charterflyg lyfta med tvångsutvisade till Afghanistan. Planet ska hämta upp människor i Österrike och Sverige innan det landar i Kabul dagen därpå. Det är av allt att döma EU:s gränsbyrå Frontex som samordnar transporten. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, protesterar mot utvisningen.

Bland dem som nu är förvarstagna i Kållered, Göteborg, och har fått veta att de ska skickas till Afghanistan finns flera ungdomar. De är vuxna på papperet - men inte äldre än att personerna som besöker dem i förvaret är gode män som haft ansvaret för dem sedan de sökte asyl som ensamkommande barn. Förtvivlan är stor och manifestationer kommer att hållas utanför förvaret.

Gång på gång kommer nyheterna om att attackerna ökar i Afghanistan där nu både talibaner och IS försöker ta över makten. Striderna står inte bara om fästen på landsbygden utan om provinshuvudstäder och stora vägar. Även i Kabul, dit de flesta utvisade hänvisas för att klara sig i internflykt, detonerar bomber riktade både mot officiella platser och mot ställen där civila samlas, som moskéer.

Förra året dödades eller skadades fler civila i Afghanistan än på många år. Även det svenska Migrationsverket har rapporterat att säkerhetsläget har försämrats. Trots detta har andelen som utvisas ökat, inte minskat. Migrationsverket pekar också ut vissa grupper som särskilt hotade, till exempel minoriteten hazara, personer som riskerar rekrytering av väpnade grupper, personer som kan anklagas för att inte uppträda afghanskt - förutom som tidigare konvertiter och religiösa minoriteter, journalister med flera. Detta bekräftas av FN:s flyktingorgan UNHCR.

Flera av dem som som nu ska utvisas - om inte alla - tillhör dessa utsatta grupper. Det är svårt att förstå varför det inte har räckt för att få skydd i Sverige. En känd journalist vars ärende har gått till ett FN-organ för prövning har fått veta att han ska vara med på planet.

Samtidigt får vi rapporter om att ungdomar som redan utvisats står utan försörjning, sårbara för att utnyttjas eller rekryteras, om de inte redan utsatts för direkta hot. Många av dem är uppvuxna på flykt i andra länder och känner inte ens till Afghanistan. Ungdomar som utvisats från Danmark och Norge har dödats i konflikten.

Migrationsverket har underkänt sitt eget sätt att utan underlag skriva upp minderårigas ålder till 18 i utvisningsbesluten. JO har kommit med samma kritik. Även en del av  asylutredningarna har underkänts i den interna granskningen. Migrationsöverdomstolen slog helt nyligen fast att ett ensamkommande barn utan nätverk i Afghanistan har skyddsbehov och rätt till asyl.

Utvisningarna till Afghanistan sker inte på rättssäkra grunder. Det är ett livsfarligt risktagande att ändå låta planet med tvångsutvisade lyfta mot Kabul.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5