rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenVi väntar på ett nytt ställningstagande!

Vi väntar på ett nytt ställningstagande!

Det är nödvändigt att Migrationsverket äntligen formulerar det nya rättsliga ställningstagande om Afghanistan som alla väntar på. Tvångsutvisningar till Afghanistan bör stoppas och ungdomar utan nätverk bör inte erbjudas att återvända. Detta säger Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, idag.

FARR:s uttalande 17-08-09, förtydliganden införda 17-08-10:

I sin senaste lägesanalys avseende säkerhetsläget i Afghanistan från juni 2017 säger Migrationsverket att det troligaste scenariot är en fortsatt successiv försämring av situationen i landet. Vi ser detta hända nu med nästan dagliga rapporter om våld i olika former.

Samtidigt fattas nya beslut om utvisning och människor tas i förvar för att skickas till Afghanistan.

De som inte bedöms ha skyddsbehov i Sverige hänvisas till internflykt i ett land som faller sönder och som saknar fungerande myndigheter. De vi talar om är unga människor ofta utan något sammanhang i "hemlandet".

Det är nödvändigt att Migrationsverket skyndsamt formulerar det nya rättsliga ställningstagande som alla väntar på. Utifrån de senaste rapporterna om våld mot civila från FN-organet UNAMA och de afghanska ministrarnas förklaring att de inte kan ta ansvar för de utvisade anser FARR att alla tvångsutvisningar till Afghanistan bör stoppas. Detta innebär att återvändande endast får ske frivilligt utan hot om tvång.

Det är dessutom högst angeläget att Migrationsverket åter tar ställning till den allmänna säkerhetssituationen i Afghanistan ur ett individperspektiv. Att återvända till ett land där inre väpnad konflikt råder utan fungerande myndigheter och utan eget nätverk innebär en utsatthet som kan få svåra konsekvenser för den enskilde.

Det kommande ställningstagandet bör därför även baseras på den dom från Migrationsöverdomstolen som nyligen avkunnats som slår fast att för unga människor är ett nätverk av avgörande betydelse för att undkomma rekrytering, utnyttjande och andra hot.

FARR delar Migrationsöverdomstolens uppfattning att utan ett nätverk är det varken rimligt eller relevant att återvända till Afghanistan. Denna bedömning bör få genomslag även för ungdomar utan nätverk som fyllt 18 och andra utsatta grupper. Dessa bör över huvud taget inte uppmanas eller erbjudas att återvända, utan istället beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Kontaktperson: Charlotta Lagnander, asylrättsjurist och styrelseledamot i FARR, 0703-809517

Läs mer: Mer om Afghanistan samt uttalande från den 20 juni av representanter för FARR, Sveriges Kristna Råd, #vistårinteut, Sveriges Ensamkommandes Förening och Ensamkommandes Förbund. 

 

 stop deportationstrappan 2

#UNGISVERIGE. Bilder från den sittstrejk mot utvisningarna som inleddes den 6 augusti i Stockholm av ungdomar från Afghanistan, på deras eget initiativ. Onsdagen den 9 augusti tågade ungdomarna från Mynttorget där manifestationen inte fick plats längre, med taleskvinnan Fatemeh Khavari i spetsen (t.v). Nu pågår sittstrejken på Medborgarplatsen (ovan). Ungdomarna kräver att Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik ska komma och tala med dem. De vill gärna ha stöd, både av andra ungdomar i Sverige och av vuxna! Kom och sitt med dem en stund på Medborgarplatsen. Ta med mat, filtar eller annat som kan behövas, se deras sida Ung i Sverige. Swisha en summa pengar till matinköp till: 0736755183 - och sprid budskapet så att fler uppmärksammar situationen för de ungdomar som hotas av utvisning till Afghanistan. När du delar nyheter om dem, tagga #ungisverige!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5