rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARRs kursdag fokuserar på kvinnors och ungdomars utsatthet

FARRs kursdag fokuserar på kvinnors och ungdomars utsatthet

I en tid då asylrätten är hotad bjuder FARR in till en kursdag med fokus på kvinnors och ungdomars utsatthet.  En rad kunniga föreläsare, spännande diskussioner och givande frågestunder utlovas.
FARR:s ungdomsstipendiat kommer också att presenteras.

Kvinnor på flykt viktigt tema på FARR-kurs i Örebro

I tre decennier har FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, fungerat som paraplyorganisation för föreningar och enskilda som stöder asylsökande och papperslösa i Sverige. I år, 17-18 mars, hålls FARRs årsmöte och nationella kursdag på Föreningarnas Hus i Örebro. 

- Årets kurs är unik eftersom den domineras av tre högaktuella teman varav ett sällan ges plats – det om Kvinnor på flykt, och kvinnors villkor i asylprocessen ur ett genusperspektiv säger Sofia Häyhtiö, samordnare på FARR. 

Övriga teman på kursen är Europeiskt samvete på flykt – om asylrätten i EU-perspektiv och Ensamkommande ungdomar på flykt

FARR utser varje år en ungdomsstipendiat. Årets stipendiat kommer att presenteras klockan 15.00 inför kursdeltagarna. 

Vi önskar er välkomna att besöka kursdagen. Se program (obs, adressen till Föreningarnas Hus är Slottsgatan 13 A) och presentation av medverkande nedan. 

Vid frågor: Kontakta Sanna Vestin, ordförande i FARR, telefon: 0702-741749 eller Michael Williams , vice ordförande i FARR, telefon: 0723-301414

Med vänliga hälsningar 

Annica Brenander, Asylgruppen Örebro 

 

INLEDNING: 

Sanna Vestin, Sanna har en bakgrund som metallarbetare i Katrineholm och fick sitt engagemang för flyktingar genom möten på jobbet och i hyreskvarteren där invandrarna bodde. Inom asylrättsområdet är hon självlärd men det har ändå lett till att hon är hedersdoktor. Hon har arbetat för FARR på olika sätt sedan 1991, de senaste fem åren som ordförande.

 

EU-PASSET: 

Michael Williams, FARR:s vice ordförande, är paralegal - det betyder att han arbetar med juridiska frågor men med annan bakgrund än juristutbildning, Han är också medkoordinator i Sverige för ELENA-nätverket, ett nätverk av asylrättsjurister i Europa. Han arbetar även som konsult för Svenska Kyrkan. Michael var med och bildade FARR för 30 år sedan och var FARR:sförsta ordförande, en post han hade i 20 år. EU-frågorna har han följt sedan början av 90-talet. 

Annette Rosengren är styrelseledamot i FARR. Hon är författare och etnolog och har skrivit böcker om hur utsatta människor bemöts av omvärlden och rättssamhället. Sedan 2011 har hon levt av och till i Aten och skrivit två böcker därifrån, en om hur flyktingarna från Afghanistan överlever i Grekland och en om hur grekerna ser på saken. Genom mötena med dessa människor och i möten med aktivister och politiker i EU har hon blivit djupt engagerad i vad som håller på att hända med EU:s flyktingpolitik. 

 

GENUS - FÖRELÄSNINGAR 

Trifa Shakely är styrelsemedlem i FARR. I det här sammanhanget är hon mest känd för att hon startade och drev kampanjen "Ain't I a Woman" som synliggjorde papperslösa kvinnors situation och drev deras rättigheter. I grunden är hon jurist och socionom. Senast har hon arbetat på Röda korsets center för krigs och tortyrskadade i Göteborg. Hon är även en flitig debattör och har skrivit för Expressen och GT Kultur och har publicerats i flera svenska kulturtidskrifter. 

Meriam Chatty har varit aktiv i Amnesty sedan gymnasiet, startade sedan Amnestys kvinnorättsgrupp. Inom Amnesty arbetade hon med våld mot kvinnor som en fråga om mänskliga rättigheter. Hon har också forskat om EU:s migrationspolitik vilket ledde till en historisk analys, och hon har varit migrationspolitisk talesperson för Fi. Idag arbetar hon bland annat med Stockholms stads mottagande av nyanlända. 

 

GENUS - PANELSAMTAL 

Madeleine Sundell som kommer att vara moderator för panelen om genusfrågor är människorättjurist med internationell erfarenhet från FN's International Labour Organization, fältarbete i södra Afrika och arbetar främst idag inom den ideella sektorn med fokus på arbetet sociala rättvisefrågor, mänskliga rättigheter och är specialiserad på människohandel. Madeleine arbetar idag som Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel och sitter bl.a. som styrelseledamot i ECPAT Sverige och Plattformen mot Människohandel. 

Karin Gyllenring är advokat och grundare av Asylbyrån. Hon har alltid haft ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter och har som mål att alla ska få en rättssäker prövning oavsett ursprung och härkomst. Karin sitter även i styrelsen för Advokater utan Gränser och Plattformen mot människohandel samt är engagerad i ett nytt EU-projekt i form av en traffickingmottagning på Kungsholmen - SafeHavens. 

 

ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR - FÖRELÄSNINGAR 

Björn Åhlin är biträdande jurist på Fridhs advokatbyrå. Byrån är välkänd bland asylsökande och deras stödpersoner i Göteborgstrakten. Björn har arbetat ideellt för asylsökandes rättigheter sedan 2010 med rådgivning i de föreningar han har varit med i och med projekt inom FARR, till exempel ett stort projekt att intervjua ca 100 afghanska asylsökande i Norrbotten som genomfördes för några år sedan. Idag är han sakkunnig till FARR:s styrelse. 

Joakim Lundqvist arbetar som jurist på Folkets juristbyrå med humanjuridik och har ett särskilt intresse för asylrätt. Byrån är specialinriktad på asyl och hbtq-frågor. Joakim har också gjort en studie av Dublinsystemet, och är mycket insatt på det området. Han har arbetat hos svenska Amnesty och medverkar ideellt i den rådgivningsgrupp som FARR och Ingen Människa är Illegal har i Stockholm. 

 

ENSAMKOMMANDE UNGDOMAR - SAMTALSGRUPPER 

Samtalsledare i grupperna som fokuserar på specifika områden: 

Terje Holmgren, välkänd som kunskapare i Asylgruppen Örebro. Gruppsamtalet kommer att handla om andra slags uppehållstillstånd än asyl, och om id-krav. 

Vian Delsoz, aktivist från Malmö. Hon har bland annat följt flera ensamkommande från Afghanistan under utvisningsprocessen och tagit reda på vad som händer i Kabul. 

Lotta Lagnander är jurist på Lagborgs i Gävle och styrelseledamot i FARR. Gruppen kommer att diskutera verkställighetshinder (stopp för utvisning), inte minst sådant som gäller hbtq-frågor. 

Ytterligare en grupp som leds av Michael Williams kommer att diskutera verkställighetshinder som gäller konversion eller apostasi. 

Emma Persson, advokat med egen byrå med kontor i Göteborg och Stockholm och även hon styrelseledamot i FARR. I gruppen kommer andra lösningar att tas upp, tex Dublinförordningen eller gymnasiereglerna. 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5