rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR till ministern: Ställ inte ungdomarna på gatan!

FARR till ministern: Ställ inte ungdomarna på gatan!

Situationen har blivit ohållbar för ungdomar som får rätt att vänta i Sverige på beslut enligt gymnasielagen men inte beviljas något som helst ekonomiskt stöd och för dem som inte släpps in i skolan under väntetiden. FARR:s ordförande Emma Persson har den 1 augusti skrivit till migrationsministern Heléne Fritzon om detta och krävt ett snabbt agerande. Emma Persson har även skrivit till Migrationsverket och begärt att samtliga ungdomar som ansöker enligt gymnasielagen ska få ett beslut i fråga om inhibition och ett begripligt besked om vad detta innebär för deras rätt till bistånd.

Tillämpningen av den så kallade gymnasielagen är fortfarande mycket oklar. Efter att ett par domstolar nekat fatta beslut enligt lagen har nu även ett par domstolar gått emot detta och givit uppehållstillstånd utan att underkänna lagen. Till slut har domstolen i Göteborg begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen, något som i värsta fall kan innebära att de sökande kommer att få vänta på besked i mer än ett år.

 

Ur FARR:s brev till Heléne Fritzon:

"De ungdomar som har påtalat verkställighetshinder mot sitt utvisningsbeslut på grund av nya omständigheter som kan utgöra hinder, kan även samtidigt ansöka om uppehållstillstånd enligt "gymnasielagen". Men även om de skulle omfattas beviljas de inte inhibition - eftersom deras utvisningsbeslut ändå inte kan verkställas förrän de fått svar på frågan om verkställighetshinder. Genom utformningen av LMA-lagen medför detta att de inte får rätt till något som helst ekonomiskt bistånd under denna tid. SKL tolkar lagen som att denna grupp inte ens har rätt till "vård som inte kan anstå".
(...)

Den andra gruppen som hamnar i kläm är de ungdomar som enligt begränsningslagen § 16 f skulle ha rätt att få uppehållstillstånd på grund av sin avsikt att gå i gymnasiet men som inte hunnit börja gymnasiet eller att börja ett nationellt program innan de fyllde 18. (Gruppen är onödigt stor genom att många skolor felaktigt definierar varje år på introduktionsprogram som ett nytt program.) Om lagen fungerat som avsett skulle de ha kunnat börja skolan igen inom kort då de fått uppehållstillstånd, om de hinner börja senast vårterminen det år de fyller 20. När nu proceduren kommer att dra ut på tiden så riskerar de att falla ur systemet då de blir ytterligare ett år äldre.
(...)

Vissa ungdomar tillhör båda dessa grupper, dvs de riskerar att stå på gatan utan rätt att gå i skolan, utan rätt till bistånd eller boende, samtidigt som deras utvisningar inte får verkställas. Det är absolut nödvändigt att ni tar detta på allvar och inte låter den situationen uppstå."

 

Ur FARR:s brev till Migrationsverket:

"De ungdomar som inte är inskrivna som asylsökande måste ha beslut om inhibition att visa upp för att få stöd från kommunen. Att inte skicka ut beslut kommer att leda till osäkerhet och ökad arbetsbörda för alla inblandade, inklusive Migrationsverket som ändå förr eller senare kommer att behöva meddela beslutet. Det är särskilt viktigt att detta sker nu då det är oklart hur lagen kommer att tillämpas och många ungdomar kan tolka ett uteblivet svar som att det inte blev något av deras ansökan.
Även med ett beslut om inhibition behöver ungdomarna få veta vilket bistånd de eventuellt har rätt till, gärna skrivet på ett begripligt språk. Ungdomarna läser inte Migrationsverkets rättsliga kommentarer."

 

Se hela breven och läs referat av de olika domarna om gymnasielagen i den fullständiga artikeln

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5