rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material

FARR protesterar

STOPPA UTVISNINGEN AV EN ERITREANSK ASYLSÖKANDE!

FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd) protesterar kraftfullt mot Migrationsverkets beslut att utvisa en eritreansk asylsökande trots UNHCR:s och Amnesty International svenska sektionens allmänna synpunkter om riskerna med verkställighet till Eritrea och det faktum att eritreanska medborgare i värnpliktsålder (upp till 40) som lämnat landet illegalt och sedan återkommer misstänks för desertering och därmed hotas med fängslande och tortyr.

FARR är starkt kritiskt till det sättet som den asylsökande behandlades av polisen i samband med ett påtvingat besök till den eritreanska ambassaden. Ingen avvisningshotad asylsökande bör någonsin behandlas på detta sätt. Den asylsökandes protester och ovilja har noterats av de eritreanska myndigheterna vilket ökar hotbilden mot honom vid en utvisning till hemlandet.

Den uppmärksamhet som fallet har tilldragit sig i svensk media och de kommentarerna som fälldes i samband med detta om Eritreas bristande respekt för mänskliga rättigheter ökar hotbilden mot honom. Det har också rapporterats om hans fall i utländska media och denna publicitet bör betraktas som ytterliga skäl till att Migrationsdomstolen inhiberar utvisningen och att han sedan beviljas uppehållstillstånd.  

Europadomstolen i Strasbourg fastställde i en dom i juli 2005 att det är mycket farligt att utvisa personer från Eritrea som är i vapenför ålder. En domstol i England har i november 2005 bedömt att hotbilden mot utvisningshotade eritreaner i värnpliktsålder som har lämnat landet illegalt och som kan misstänkas ha deserterat vara så stor att man avstår från att utvisa.

Det finns många rapporter om mycket svåra förhållanden i de hemliga militär- eller säkerhetsfängelserna. Bland annat svält och förvar i minimala underjordiska fängelsehålor eller metallcontainrar utan ventilation där tortyr är vanligt och regelbundet förekommande. Många fångar har dött för att de har nekats medicinsk vårda dem.

FARR ifrågasätter också varför svenska myndigheter överlåter åt de eritreanska myndigheterna här i Sverige att planera och genomföra flygresan tillbaka. Vi har nåtts av uppgifter om penningtransaktioner mellan polisen och ambassaden. FARR tar kraftfullt avstånd från ett sådant sätt att hantera utvisningar av asylsökande som har vägrats skydd i Sverige men som fortfarande hyser fruktan för förföljelse. Vi vill inte ha en ny ordning som påminner om Baltutlämningen. 

Om denne mycket rädde eritreanska asylsökande utvisas riskerar Sverige att stå vid skampålen igen och fällas i FN:s kommitté mot tortyr eller i Europa-domstolen. Än finns det tid att undvika detta!

För FARR:s styrelse

Michael Williams 0225-14777            Rigmor Andersson 0240-18603   

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5