rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenRespektera kvinnors asylskäl

Respektera kvinnors asylskäl


UTTALANDE VID FARR:S MÖTE I STENHAGEN, UPPSALA 061130

RESPEKTERA KVINNORS ASYLSKÄL OCH RÄTTEN TILL FAMILJELIV


X X  från Bangladesh ska skickas tillbaka till hemlandet 18 december enligt beslut av Migrationsverket. Hon är svårt sjuk både fysiskt och psykiskt och kan inte ta hand om sig själv. Den vård hon behöver kan hon inte få tillgång till i hemlandet.

Hon är misshandlad och förföljd av sin make i hemlandet utifrån makens politiska uppfattning om könsroller och kvinnors rättigheter. Av staten kan hon inte få det beskydd hon behöver.

Hon har sin trygghet i Sverige hos en dotter som bor här med familj, samt en syster med familj. Här i Sverige har hon en möjlighet till ett värdigt liv tillsammans med sin familj.

Det strider mot FN:s deklaration om Mänskliga rättigheterna och humanitetens krav att utvisa henne.

I Bangladesh råder för närvarande politiskt kaos inför valet i januari 2007. Det framstår därför som synnerligen brutalt och cyniskt att skicka tillbaka en ensamstående svårt sjuk kvinna till ett utsatt liv.

Hon borde omgående beviljas inhibition och beslut fattas om uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder.


Ingeborg Sevastik, vice ordf. FARR
Mohammad Sabur, FARR
Mohamad Hassan (fp)
Yacine Asmani (v)
Helena Leander (mp)
Jan Hedvall (kd)
Solveig Zander ( c)
Ulrika Karlsson (m)
Socialdemokraternas representant avböjde
+ 40 mötesdeltagare
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5