rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenStöd till strejken vid Smyrnakyrkan

Stöd till strejken vid Smyrnakyrkan

Sedan den förste mars sitter det dagligen ett femtiotal demonstranter utanför Smyrnakyrkan i Göteborg. En tredjedel eller fler är kvinnor. De har alla gemensamt att de ursprungligen kommer från Iran och att Sverige har nekat dem asyl. Många av dem berättar att Iran inte tar emot flyktingar som tvångsdeporteras. Iran kommer i bästa fall sända tillbaka dem till Sverige, vilket skulle sätta ytterligare press på Sverige att ge dem uppehållstillstånd. I värsta fall kommer den iranska regeringen ta hand om dem på sitt eget sätt. De har flytt på grund av politiska och/eller sociala skäl. De löper risk att straffas för det. Om de har lämnat landet illegalt, riskerar de att straffas för det också. Om de har ägnat sig åt politisk aktivism utanför Iran, är det också något de kan straffas för. 

De sittstrejkande före detta asylsökande vill uppmärksamma makthavare och befolkningen i Sverige på den situation de befinner sig i, där de är utlämnade till svartjobb och tillfälliga boenden, bär en ständig rädsla för polisen och lever ett liv på flykt som om de vore kriminella. De vill inte vänta fyra år på att deras ärende ska preskiberas så att de kan söka på nytt. De kräver en rättvis prövning nu. 

FARR vill uttrycka solidaritet med de människor som sittstrejkar och deras anhöriga. Det krävs en enorm styrka för att stå ut med den vardag de lever i. Särskilt om det stämmer att Iran inte tar emot tvångsdeportationer är det viktigt att deras ärenden öppnas igen och i vissa fall se på skälen sur place. 

FARR ställer sig bakom kraven på ett rättvis prövning för dessa, liksom för andra flyktingar som kommer till Sverige.

Läs stöduttalandet i sin helhet och mer om situationen i Iran här.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5