rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFamiljeåterförening - för alla somaliska familjer

Familjeåterförening - för alla somaliska familjer

PRESSMEDDELANDE FRÅN FARR

Inför offentliggörandet av regeringens budget meddelades på söndagen att den del av den migrationspolitiska överenskommelsen alliansen ingått med Miljöpartiet som rör rätten till familjeåterförening nu är finansierad. De nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2012. 
 
- Beskedet är självklart en stor lättnad för många familjer, även om det är skrämmande att barn som idag befinner sig ensamma kvar i eller runt Somalia inte kan räkna med att få hjälp direkt. Det kommande året kommer att vara fyllt med oro. Dessutom bör de barn som hinner eller redan hunnit fylla 18 år - och inte längre räknas som barn - inte drabbas av regeringens och Miljöpartiets långsamma hantering av frågan, utan få återförenas med sina familjer.
 
- Vi har hittills inte fått några tecken på att uppgörelsen inkluderar även icke-biologiska barn, barn som inte kan styrka sin identitet med hjälp av exempelvis DNA-test. I ett land som Somalia som länge varit drabbat av stridigheter finns det många familjer med adoptivbarn. De får inte överges.
 
- Vi vill också uppmärksamma situationen för de många familjer som redan fått avslag på sin ansökan om familjeåterförening. Vi hoppas att det kommer framgå i regeringens budgettext att dessa får en chans till omprövning utifrån det nya, kommande regelverket.
 
- Migrationsverket har ställt ökade krav på företrädarskap, det vill säga vilka krav som ställs när en vuxen å ett barns vägnar söker om återförening, eftersom barn inte får söka uppehållstillstånd själva. Migrationsverket har nyligen utvidgat denna praxis till alla barn som inte kan visa upp dokument som styrker vem som är dess vårdnadshavare, alltså även barn som har kvar sina biologiska föräldrar. Vi hoppas att de fem partierna inom den migrationspolitiska uppgörelsen är redo att hantera dessa utökade hinder och komma med en varaktig lösning.
 
LÄS MER. FARR kommenterar i radio. 
 
LÄS MER. Här presenteras överenskommelsen i DN och via Sveriges radio
 
 
Frida Metso, ordförande FARR
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5