rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenSkydda flyktingbarnen nu!

Skydda flyktingbarnen nu!

Det är glädjande att större hänsyn ska tas till barn i utlänningsärenden och det borde ske snabbt, säger Flyktinggruppernas Riksråd.

"Synnerligen ömmande omständigheter". Så heter det i den undantagsparagraf i Utlänningslagen som borde skydda barn och vuxna från utvisning om det skulle drabba alltför hårt.

Paragrafen räckte inte för Hinok trots att han levt hela sitt tioåriga liv i Sverige. Den skyddade inte den 14-åriga flicka som så sent som igår hämtades med sin familj i Dalarna för att utvisas trots att hon ligger helt apatisk och sondmatas. Paragrafen hjälpte inte heller Brenda, vars hjärtskärande gråt hördes i radions reportage från Kosovo häromdagen. Brendas liv slogs i spillror när hon tvingades lämna sitt hemland Sverige och skolan där hon gått i flera år och trivdes så bra. Nu lever hon i misär, utan framtidshopp.

De omständigheter som nämns speciellt i paragrafen är just stark anknytning till Sverige, hälsoskäl och situationen i hemlandet. Men sådana omständigheter har ändå inte räckt.

När den nuvarande lagen antogs 2005 var det med ett påpekande från riksdagen att det inte var meningen att det skulle bli svårare att få uppehållstillstånd än med den tidigare lagens "humanitära skäl". För barn skulle det bli lättare.

Så blev det inte. För vuxna har det blivit ännu värre - för dem går gränsen vid att blotta transporten ut ur Sverige skulle vara livshotande. Hur det går i hemlandet vägs inte in.

Flyktinggruppernas Riksråd välkomnar därför den lagändring som regeringen och Miljöpartiet nu aviserat och som innebär att "synnerligen ömmande" ska bytas ut mot "särskilt ömmande".

- Vi anser att det även borde gälla vuxna, säger FARR:s ordförande Sanna Vestin. - Men det är ett framsteg att större hänsyn åtminstone ska tas till barn. Det är på tiden och det borde ske snabbt.

- Gårdagens besked är glädjande för utsatta familjer och för oss som träffar dem. Men vi kommer att få svårt att förklara för de barn som just nu är i denna situation varför de ändå ska utvisas, när Sveriges högsta politiker har erkänt att de borde behandlas bättre.

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5