rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenGe barnen skydd i Sverige!

Ge barnen skydd i Sverige!

Äntligen har EU-domstolen kommit med det efterlängtade beslutet att ensamkommande barn inte ska överföras enligt den så kallade Dublinförordningen. Flyktinggruppernas Riksråd välkomnar detta och tackar alla som arbetat för att stoppa överföringar av barn! Samtidigt uppmanar vi Migrationsverket att inte fatta nya beslut som äventyrar de ensamkommande barnens möjlighet att få det skydd de behöver.

Beslutet från EU-domstolen ska förhoppningsvis innebära att vi i fortsättningen slipper se tvångshämtningar av barn som misshandlats, våldtagits, levt på gatan eller på annat sätt farit illa i något annat EU-land. Vi ser också fram emot att färre barn kommer att "försvinna" i Sverige. Barn som fått beslut om Dublinöverföring - eller väntat sig ett sådant beslut - har "försvunnit" i hundratals i Sverige. Dessa barn finns ibland oss som papperslösa.

Vi tackar alla de barn, aktivister, personal på boenden, asylgrupper och andra organisationer som arbetat oförtrutet i flera år för att väcka förståelse för barnens situation och sätta stopp för Dublinbeslut för ensamkommande barn!

De politiker som företrätt Sverige har däremot ingen hedervärd roll i detta. Sveriges regering har tvärtom motsatt sig att barnets bästa ska få råda!

Vi begär att Migrationsverket snabbt ger en vid och rättssäker tolkning av EU-domstolens beslut. Låt inga barn som nu väntar i Sverige få hamna i nya utdragna procedurer! Ge barnen det värdiga mottagande i Sverige som de längtat efter och skydd från de faror de flytt från!

Vi ser oroande tendenser till att Migrationsverket kommer att svära sig fritt från ansvar för barnen genom andra åtgärder. I veckan som gick kom två "nyheter" från Migrationsverket: Barns ålder ändras efter en "vetenskaplig" bedömning med röntgen. Barn kan utvisas till barnhem i Afghanistan utan att anhöriga tar emot dem.

Att bestämma ålder genom röntgen har skett i många år, och ständigt kritiserats av experterna. Det går helt enkelt inte att bestämma en tonårings ålder genom röntgen, hur mycket man än talar om "vetenskaplighet" och hur många decimaler man än använder. Den mindre grupp av barnen som misstänks vara överåriga bör istället placeras i boenden avpassade för deras mognad.

Vi hör med bestörtning att representanter för Migrationsverket påstår att det inte gör någon skillnad i bedömningen av skyddsbehovet om den sökande är barn eller vuxen.

De barn vi träffar har ofta svåra minnen som att föräldrar och syskon har dödats framför deras ögon av en mäktig granne, att ha varit kidnappade och hotade att bli soldater och självmordsbombare, att ha tappat bort sina föräldrar under dramatiska omständigheter. Barnet kan ha rymt från tvångsäktenskap och kränkt någon mäktig persons heder. Barnet är offer i ett myller av stridigheter, internt hat och oförätter, generationers fejder och mord, i ett krigshärjat land där staten inte klarar att skydda dem. Barnet skyddar sig ofta omedvetet genom att förtränga minnen men förstår heller inte alltid vad som är viktigt att berätta.

Migrationsverket måste, precis som det står i FN:s och i verkets egna riktlinjer, utreda barns skäl med särskild försiktighet. Att avfärda sådant med att det inte spelar någon roll är inte rättssäkert, lika lite som att ändra barnens ålder med metoder från 30-talet.

Därför ser vi också med oro på planerna att placera barn i barnhem i Afghanistan. Som Barnombudsmannen påpekat kan ett "välkomstcenter" lika gärna bli ett rekryteringscenter för milisgrupper. Liknande projekt i andra länder har lett till att de flesta barn försvunnit. Att utvisa ensamma barn till ett center i en så osäker stad som Kabul är att öka riskerna för dem. Det är inte förenligt med lagens krav på att inga barn ska utvisas utan att "barnet kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand om barn".

Låt oss vara stolta över att Sverige är ett land som barnen söker sig till. De har mycket att ge här!

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Sanna Vestin, ordförande

Kontakt: 0702-741749, kl 14-18
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5