rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR kräver etiska regler för polisens hantering av verkställigheter av asylsökande

FARR kräver etiska regler för polisens hantering av verkställigheter av asylsökande

Utvisningen av den svårt njursjuke Ahmed Amoura visar hur stort behovet är av att införa bindande etiska riktlinjer för hur polisen verkställer avvisnings- och utvisningsbeslut, något som FARR krävde i den nyligen genomförda hearingen i riksdagens justitie- och socialförsäkringsutskott.

FARR är mycket kritisk mot polisens agerande där fem civilklädda poliser i tre bilar tog Ahmed Amoura vid sjukhuset precis efter avslutad dialysbehandling. Med tanke på det behov av vila en person har efter genomgången dialys är polisens agerande hänsynslöst. Att som Willy Aflarenko, gränspolischefen i Gävle, påstå att Amoura fick vila i bilen är att cyniskt bortse från vilka effekter, både psykiska och fysiska, det har att för en person att tvingas tillbaka till ett land han har flytt från och där han fruktar övergrepp.

Ahmed Amoura är palestinier och har varit politiskt aktiv i PLO och har utsatts för övergrepp tidigare. Amnesty uppger att alla personer som misstänks för oppositionell verksamhet riskerar att fängslas och torteras, och personer som återsänds efter de sökt asyl i annat land är extra utsatta. Ahmed Amoura greps omedelbart av den syriske säkerhetspolisen och sitter nu fängslad.

Ahmed behöver dialys tre gånger i veckan. Det innebär att om han inte behandling så kommer hans hälsa att snabbt försämras och han riskerar att dö inom någon vecka. Vilket ansvar har våra svenska myndigheter då?

Den nya utlänningslagen har inskränkt hänsynstagandet till en persons hälsotillstånd genom att bara kräva en bedömning om personen överlever själva transporten. Ansvaret för vad som händer därefter rentvår beslutsfattarna sig ifrån, vilket är moraliskt tvivelaktigt.

FARR vill i detta sammanhang lovorda den humanitet och professionalitet som sjuksköterskan Eva Lindgren visade samt Tryggve Emstedts envisa kamp för en human och rättfärdig flyktingpolitik och alla andra som arbetat för att Ahmed Amoura skulle få en fristad i Sverige.

FARR, 2007-04-19 

För mer information kontakta:

Michael Williams
Ordförande FARR

Ingeborg Sevastik
Vice ordförande FARR
070-695 76 96

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5