rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelanden2002-01-21: INGEN AMNESTI FÖR KOSOVOFLYKTINGAR

2002-01-21: INGEN AMNESTI FÖR KOSOVOFLYKTINGAR

UNDER DEN GÅNGNA VECKAN HAR ÅTSKILLIGA MEDIER RAPPORTERAT OM ATT FLYKTINGAR FRÅN KOSOVO KOMMER ATT FÅ STANNA I SVERIGE PÅ GRUND AV SIN LÅNGA VÄNTETID. DET HAR FRAMSTÅTT SOM ATT FALL KOMMER ATT OMPRÖVAS OCH ATT EN AMNESTI ÄR PÅ GÅNG. "NYHETEN" HAR VIA BBC ÄVEN SPRITTS UTANFÖR SVERIGE.

MEN UPPGIFTERNA ÄR FELAKTIGA. DET ÄR INTE NÅGON AMNESTI PÅ GÅNG.

Missförstånden har uppstått efter att Migrationsverket har gått med statistik som visar att de flesta flyktingar från Kosovo som sökte asyl efter att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd hade gått ut, och som nu har fått besked, har fått permanenta uppehållstillstånd.

En stor del av dem som sökte asyl istället för att återvända var personer som hade varit på flykt långt före 1999 men som trots detta fick tidsbegränsade tillstånd samtidigt med dem som evakuerades från Makedonien efter massflykten.

En del har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige, andra av humanitära skäl som att de är under behandling efter traumatiska upplevelser i hemlandet. Risk för förföljelse av minoriteter har också spelat in i vissa fall.

Praxis är oklar och det finns minoritetsgrupper, blandäktenskap, traumatiserade personer och familjer med lång väntetid även bland dem som avvisats. Ca 400-500 av dem som fått slutliga avvisningsbeslut har gått under jord i Sverige.

Det finns inget i Migrationsverkets information som säger att de som ännu inte har fått besked eller som redan har fått avvisningsbeslut, skulle kunna förvänta sig en mer generös bedömning än vad som skett hittills.

DET HAR INTE FATTATS NÅGRA BESLUT OM OMPRÖVNING AV BESLUTEN FÖR DEM SOM LEVER GÖMDA.
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5