rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelanden HJÄLP NADINA - OCH ANDRA SOM BEHÖVER TRYGGHET

HJÄLP NADINA - OCH ANDRA SOM BEHÖVER TRYGGHET

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, välkomnade på sitt årsmöte den 17 mars att femåriga Nadina från Bosnien fått en frist i Sverige, medan Utlänningsnämnden utreder om hon verkligen kan få vård i hemlandet. Beslutet borde följas av fler.

FN:s flyktingorgan UNHCR har nyligen givit rekommendationer som innebär att vissa bosnier inte bör skickas tillbaka till hemlandet ofrivilligt. Till dem som enligt UNHCR bör få skydd i andra länder hör personer som (till följd av återvändandeprocessen) inte längre kan få skydd som internflyktingar i hemlandet men inte heller på grund av risken för förföljelse kan återvända till sin gamla hemort, personer som traumatiserats av övergrepp, bland annat våldtäkter, koncentrationslägervistelse etc, personer som vittnat inför krigsförbrytartribunalen och andra speciellt utsatta grupper.

Bland bosnienflyktingarna i Sverige finns människor som väl stämmer in på beskrivningen av dem som inte bör sändas tillbaka. Men de kan ändå få avslagsbeslut som är nära nog likalydande och där deras speciella asylskäl inte har satt några spår. Bland bosnienflyktingarna finns också människor, även barnfamiljer, som har tvingats på flykt en andra gång efter att ha förföljts då de försökt återvända, eller som har levt i många års otrygghet i olika länder.

Till detta kommer att man - liksom Nadinas familj - ofta står utan tillgång till bostad, vård, arbete och skolgång. Sådana förhållanden är i sig inte skäl för asyl, men de kan utgöra humanitära skäl till exempel för barn med svåra sjukdomar eller trauman.

FARR vädjar till Utlänningsnämnden att överlämna några av dessa ärenden till regeringen med förslag om att UNHCR:s rekommendationer ska följas, samt att flyktingar från Bosnien som nu lever gömda i Sverige ska få sina asylskäl utredda på nytt, med stor hänsyn till de personliga omständigheterna.
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5