rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenUng asylrättsaktivist får stipendium

Ung asylrättsaktivist får stipendium

Vid sitt årsmöte den 15 mars tillkännagav Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, att organisationens ungdomsstipendium om 5000 kronor för 2013 tilldelats Aziz Hadidari, efter förslag från Asylkommittén i Gävleborg.

azizAziz har hjälpt många flyktingar genom sitt engagemang i asylfrågor. Genom att översätta och bistå i myndighetskontakter, har han hjälpt människor i mötet med den svenska asylprocessen. FARR:s ungdomsstipendium till minne av Carl Lundevi ska gå till unga aktivister som har gjort insatser för att lyfta frågan om asylrätt eller ökat förståelsen mellan människor med olika ursprung. Aziz har med sina initiativ bidragit till empowerment hos nyanlända flyktingar, underlättat för dem att göra sin röst hörd och få sina rättigheter tillgodosedda. Han tilldelas därför 2013 års stipendium om 5000 kr.

FARR:s ungdomsstipendium delas ut varje år. Syftet är att stödja insatser av ungdomar för asylrätten eller för att öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas ut till minne av en inspirerande medlem i FARR:s styrelse, Carl Lundevi, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5