rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenVILKET KONTROLLSAMHÄLLE VILL VI HA?

VILKET KONTROLLSAMHÄLLE VILL VI HA?

Om några dagar ska Sveriges Riksdag fatta beslut om den europeiska arresteringsordern. Enligt förslaget ska den som hjälper någon att vistas illegalt i ett EU-land kunna utlämnas för åtal i ett annat land. I höst kommer flera förslag som kriminaliserar flyktingar.

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd, FARR, oroas över vad som håller på att hända med synen på mänskliga rättigheter efter den 11 september. FARR befarar att EU och USA med sina åtgärder mot terrorism är på väg att slänga ut barnet med badvattnet.

Om inte västvärldens ledare besinnar sig så kan resultatet bli att människor som i själva verket är offer för terrorism, och människor som vigt sitt liv åt att arbeta för demokrati, blir de som drabbas hårdast av alla nya kontrollåtgärder och bestraffningar.

FARR VÄDJAR TILL SVERIGES RIKSDAG:

+ ACCEPTERA INTE kriminalisering av dem som av humanitära skäl hjälper flyktingar över gränsen eller att hålla sig kvar i landet. Gå inte med på att den typen av "brott" ska räcka för utlämning till ett annat EU-land oavsett om handlingen räknas som kriminell i Sverige.

+ ACCEPTERA INTE beslutet om att transportörer kan bötfällas för att resenärer har kommit fram utan giltiga persondokument, eller EU:s kommande planer på att införa nya register över alla inresor och avslagna visumansökningar. Kräv av regeringen att ministerrådet istället snarast ska diskutera hur det ska gå till att söka asyl legalt i EU-länderna!

FARR VÄDJAR TILL REGERINGEN:

+ AVSTÅ FRÅN snabbavvisningar av asylsökande som riskerar förföljelse i hemlandet. Betänk att auktoritära regimer kan ha intresse av att peka ut oppositionella som terrorister! Betänk att politiker och aktivister som vill arbeta fredligt för demokrati alltid riskerar att hamna i kläm mellan våldsamma regimer och våldsamma motståndsrörelser! Lämna inte ut någon utan en fullständig asylprocess, och lämna aldrig ut någon till ett land som är känt för misshandel av politiska motståndare!

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5