rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelanden"BEAKTA BARNETS BÄSTA"

"BEAKTA BARNETS BÄSTA"

Den svårt ögonsjuka Nadina ska avvisas trots att Utlänningsnämndens egen undersökning visar att hon inte kan få vård i hemlandet. Styrelsen för Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd har antagit följande uttalande:

FARR anser att svårt sjuka, asylsökande barn, för vilka sjukvård ej står att få i hemlandet ska få stanna i Sverige. Detta gäller även om sjukdomen är obotlig men viss lindring och rehabilitering finns att få i Sverige.

Att avvisa asylsökande barn, vars framtida liv och hälsa är beroende av fortsatt kvalificerad vård i Sverige, är oacceptabelt.

Att bevilja dessa barn permanent uppehållstillstånd är helt i linje med att beakta barnets bästa som Sverige har lovat att göra genom att ratificera FN:s barnkonvention. Principen om att beakta barnets bästa är också införd i svensk utlänningslag.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5