rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenFARR lanserar Asylkampanjen

FARR lanserar Asylkampanjen

 

Den som flyr har inget val. Det har du.


Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, lanserar idag Asylkampanjen. Den som flyr har inget val. Det har du. för att uppmärksamma att de som påverkas mest av asylpolitiken – de asylsökande – oftast inte själva har rösträtt att påverka vilken politik som ska föras. Detta ställer extra höga krav på de som har rösträtt att rösta för en human och solidarisk asylpolitik och på politiker att göra aktiva åtgärder för en stärkt asylrätt.


BildFortEuropa11-300x159Kampanjen fokuserar inför EU-valet på att EU-parlamentet, regeringarna och ministerrådet måste skapa lagliga vägar in i EU för asylsökande.  Idag innebär skydd av de yttre gränserna, oavsett om motivet är terrorbekämpning eller nationell säkerhet, att människor på flykt hindras komma in i EU för att ansöka om asyl.

- De system vi har drivs till stor del av att hålla asylsökande borta. Vi måste välja politiker som tänker förändra detta! säger Disa Helander från Asylkampanjen. 


- FARR har över 25 års erfarenhet av asylrådgivning. Inom nätverket finns många flyktingars öden samlade, från flyktens orsaker till till vägen hit och slutligen processen här i Sverige. Det är de erfarenheterna vi bygger på, när vi säger att behovet att söka asyl i sig borde vara ett skäl till att få visum. Inte som idag, då skyddsbehövande är de första som sållas bort bland dem som söker, säger Disa Helander.

- Detta är en första åtgärd som Sverige och EU kan vidta nu för att möjliggöra för människor på flykt att kunna använda sin konventionsstadgade rätt att söka asyl. Så länge som det inte finns några sådana lagliga och säkra vägar in i Europa, kommer flyktingar att vara utelämnade åt flyktingsmugglare och farliga resor i små båtar, som de som sjönk utanför Lampedusa, och andra illegala vägar.

De flesta svenska kandidater till EU-parlamentariker säger sig vilja verka för en human flyktingpolitik. Men det krävs handling och fler konkreta förslag för att åstadkomma verklig förändring. Förutom möjligheten att få visum för att söka asyl föreslår FARR - som början till en human politik -  att visumtvånget ska kunna avskaffas helt när en våldsam konflikt tvingar många att fly från ett visst land och att transportöransvaret ska avskaffas.

Genom Asylkampanjen kommer FARR att uppmärksamma att utomeuropeiska flyktingar inte själva har rösträtt att påverka politiken och att detta innebär ett ännu större ansvar för väljare och politiker att se till att flyktingars rättigheter tillgodoses och att ta aktiva steg mot en mer human asylpolitik. Förutom kravet att skapa lagliga vägar in till EU, kommer kampanjen att driva fler krav inför riksdagsvalet för att stärka asylrätten i Sverige.

Kontakt:
asylkampanjen(a)farr.se, 08-7100245 (FARR), 0765-566959 (Disa Helander)

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5