Stoppa gruppdeportationen till Afghanistan!

Gränspolisen planerar nu åter en gruppdeportation till Afghanistan. De som gripits och förmodligen kommer att föras ut ur Sverige på tisdag kväll är alla personer som hade goda skäl att lämna sitt hemland. Flera av dem har inte hemlandspass och ingen kan garantera att de kommer att få skydd. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, kräver att utvisningen stoppas. Läs mer här om dem som ska utvisas.


I förvaret i Märsta finns Zaman som har fru och barn med uppehållstillstånd i Sverige. Dottern, 7 år har förstått att hennes pappa är fängslad och har ringt polisen för att be att få tillbaka honom. Hon gråter och vill inte gå i skolan. Sonen, som är 6, år förstår inte lika bra och har bett pappa köpa med sig ett spel från Stockholm. Men Zaman vet inte om eller när han kan komma hem till sina barn. Familjeåterförening brukar ta minst ett år och det är dessutom vanligt att afghanska id-handlingar inte godkänns för återförening.

På samma ställe, förtvivlad och uppgiven, finns en far vars familj är kvar i Afghanistan. Han har flera döttrar, men han glädjer sig inte åt att återse dem, eftersom de lever på ständigt ny adress på flykt undan en grupp talibaner som redan dödat familjemedlemmar, förstört huset och är på jakt efter döttrarna. Hans hopp var att få skydd i Sverige och rädda sina små flickor hit.

Ytterligare en familjefar, Gholam, har varit i Sverige i många år, arbetat och betalat skatt. Nu gömmer sig hans hustru och lille son i Sverige, eftersom de också är hotade.  Gholam har redan försökt återvända till Afghanistan, då svenska myndigheter inte trodde på att han var hotad. Men efter en tid blev han tvungen att fly igen. Han och hans fru hade tagit det livsfarliga beslutet att leva med varandra istället för att acceptera hennes familjs beslut att behandla henne som en vara. Därmed hade de vanhedrat familjen och det återstod bara att fly. I Sverige har de kunnat leva med varandra och har fått en son som nu är tre år och frågar efter pappa.

I samma förvar väntar unge Abbas. Han greps på väg till skolan och fick inte lov att hämta några saker, inte ens ombyte. Nu ska han föras till Afghanistan som han går och står. Han har inte haft kontakt med någon familj i hemlandet på mycket länge och vet inte vad han ska ta sig till där. Han har inget pass. Dessutom har han konverterat till kristendomen sedan han kom till Sverige, något som kan bli ödesdigert vid återkomsten. Liksom flera andra unga pojkar i förvaret kom Abbas hit som ensamkommande barn. Nu ska de ut.

FARR kräver att den förestående utvisningen stoppas!

Läs mer om hur det gått för tidigare tvångsutvisade och FARR:s kritik mot att utvisningarna återupptas!


Sanna Vestin, ordförande i FARR
kontakt 08-7100245

Flera privatpersoner och organisationer har kontakt med förvarstagna. Vi förmedlar gärna kontakt med dem eller med Zaman, Gholam, Abbas eller andra för telefonintervju från förvaret.