rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenVi saknar dagens Raoul Wallenberg

Vi saknar dagens Raoul Wallenberg

Den 27 augusti högtidlighålls "Raoul Wallenbergs dag". Det är en dag för att hylla den enskildes civilkurage när medmänniskors hotas.

Vi minns Raoul Wallenberg för hans civilkurage. Han hade ett uppdrag, men tänjde också på uppdragets gränser. Till exempel lät han utfärda svenska skyddspass till judar i Ungern 1944.

Skyddspassen gjorde det inte möjligt för judarna att lämna Ungern men det provisoriska svenska medborgarskapet räddade liv mitt i infernot. Passen kom att rädda många människor som annars skulle ha hunnit transporterats till förintelseläger.

Vi är många som önskar oss en Raoul Wallenberg idag, eller många Raoul Wallenberg - placerade i Irak, Syrien, Eritrea…

Men ett papper från en västambassad skulle idag inte skydda dem som fruktar att dödas av IS i Irak eller av talibaner i Afghanistan. Tvärtom, att ha samröre med utlänningar kan vara skäl för att hotas till livet.

Stora grupper i dessa länder måste fly för att behålla livet. De flesta blir kvar alldeles i närområdet i hemlandet eller strax utanför gränsen men andra tillhör en så utsatt grupp att de måste fly längre bort. "Närområdena" blir så överbelastade att alla ändå inte kan härbärgeras där. Därför vädjar FN:s flyktingorgan UNHCR att Europa måste ta emot flyktingar.

Men Sverige och andra länder i Europa fortsätter att låtsas att det inte är vårt bord. Sverige beräknas ta emot 80.000 asylsökande i år - det har väl ingen missat. Vad statsministern glömde säga var att varenda en av dem har antingen tvingats resa med smugglare eller ha falska papper av något slag. Det är ofta livsfarliga resor och så dyra att familjer inte kan följas åt. Att få visum för att söka asyl är inte tillåtet. Detta gäller även de som kommer från Syrien och Eritrea och som erkänns som flyktingar här, när de väl tagit sig in.

Var är du, dagens Raoul Wallenberg, nu när du skulle behövas med ditt civilkurage - och utfärda skyddsvisum så att människor kan fly på lagliga vägar?

Statsministern glömde också tala om att alla de 80.000 inte får stanna i Sverige. Många skickas tillbaka till hemlandet, eller något land de passerat. Utvisningsbeslut tas till Irak, Afghanistan, Palestina och Ukraina, som alla enligt Migrationsverket är drabbade av väpnade konflikter.

Hur kan det ske? Hur kan till och med yazidier få utvisningsbeslut till Irak, varför omprövas inte utvisningsbeslut till Gaza? Jo, därför att var och en måste bevisa sitt personliga skyddsbehov trots kriget. Men också för att de hänvisas till att söka skydd inom sitt hemland - eller föräldrarnas.

Många unga pojkar och män, som inte ens minns det Afghanistan deras föräldrar flydde från, utvisas dit med hänvisning till att de alltid kan klara sig i en storstad. Utan nätverk är de utlämnade till kriminalitet - eller att fly vidare, vilket många gör.

Hur kommer det sig att alla förfasas över att unga människor uppvuxna i Sverige åker till krigsområden för att värvas av de grymmaste miliserna samtidigt som Sverige med berått mod utvisar unga människor dit, ungdomar som fruktar just dessa miliser?

Vi önskar att enskilda tjänstemän med Raoul Wallenbergs civilkurage ska säga "Nej, detta är orimligt. Vi måste ta ansvar för dem som tvingas på flykt och inte skicka tillbaka dem till länder i krig".

Men allra mest önskar vi att politiker och beslutsfattare på högre nivå tar detta ansvar och ser över både visumreglerna och praxis för bedömning av väpnad konflikt och internflykt.

Sanna Vestin

Ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5