rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMAKTUELLT & PRESSPressmeddelandenSverige måste bli pådrivande för lagliga vägar till EU

Sverige måste bli pådrivande för lagliga vägar till EU

Den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget pågår just nu. Människor flyr undan urskillningslöst våld från både regimer och väpnade rebellgrupper, som skördar tusentals civila offer. Sverige, och resten av EU, måste erbjuda den fristad dessa flyktingar har rätt till. Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, välkomnar därför att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att Sverige ska verka för att skapa lagliga vägar in i EU.

- Det är glädjande att partierna nämner både kvotflyktingsystemet och andra legala vägar. Att flyktingar utlämnas till smugglare och tvingas riskera livet på farliga resvägar som en följd av EU:s gränspolitik är en stor skam för vår tid, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR. - Nu är det viktigt att Sverige verkligen blir pådrivande inom EU i dessa frågor. Det kan ske till exempel genom att visum ges för asylsökande eller att visumtvånget upphävs mot vissa länder.

Flyktingpolitik handlar både om mottagande och asylrätt. Alla som tvingas fly ska tas emot någonstans. Men lika viktigt är att alla som inte kan återvända får permanent trygghet, även de som flytt av individuella skäl. De som hotas för sina politiska åsikter, sin tro, sitt kön, sin sexuella läggning eller sin etnicitet har rätt till asyl.

Alltför många av dem som sökt asyl i Sverige har nekats skydd på grund av orimliga beviskrav och andra brister i proceduren. Den tillträdande regeringen måste genomföra reformer för att garantera asylrätten. Detta är nödvändigt också för att minska missbruket av arbetskraftsinvandringsreglerna. De som utnyttjas är människor på flykt som inte vågar ställa krav.

Bland de reformer som behövs är att tortyrutredningar måste göras när det finns misstanke om tortyr, att konvertiter inte ska kunna utvisas till länder där konvertering är straffbar, och HBTQ-personer inte till länder där deras sexuella läggning är kriminaliserad. Kraven på att uppvisa extra personliga skäl för den som tillhör en utsatt grupp eller flyr från en väpnad konflikt behöver också ses över. Miljöpartiet och/eller socialdemokraterna har stött flera av dessa krav före valet.

- Vi tycker det är bra att en arbetsgrupp tillsätts kring problemet att människor hamnar i juridiskt limbo utan uppehållstillstånd trots att det inte är möjligt att genomföra utvisningen. Det är oacceptabelt att människor stängs ute från samhället på obestämd tid, säger Sanna Vestin. - Vi anser att det kommer att behövas fortsatta diskussioner även om de luckor i lagen som gäller asylprövningen.

När det gäller ömmande omständigheter som sjukdom och anknytning till Sverige har både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet under valrörelsen lovat driva på för starkare lagskydd. Vi förutsätter att partierna fortsätter driva detta i riksdagen, liksom att Dublinförordningen behöver revideras.

- Enigheten om att finna legala vägar för flyktingar bör också omfatta att familjer från konfliktområden ska kunna återförenas snabbt på laglig väg, säger Sanna Vestin. - Sverige sätter fortfarande upp byråkratiska hinder mot familjeåterförening, trots att den saken skulle ha lösts enligt den förra regeringens migrationspolitiska överenskommelse med miljöpartiet.

- Att fokusera på att försvara gränspolitiken är inte vad som behövs i dessa tider. Därför hyllade vi inte allt i den tidigare migrationspolitiska överenskommelsen, säger Sanna Vestin, och vi kommer att fortsätta arbeta för asylsökandes och papperslösas rättigheter överallt där de kränks. - Idag välkomnar vi ändå ansatsen; att Socialdemokraterna och Miljöpartiet markerar att de vill stå för en öppen flykting- och invandringspolitik. Nu gäller det att de fortsatta diskussionerna utgår från de asylsökandes erfarenheter av hur lagarna tillämpas. FARR har många konkreta förslag för att stärka asylrätten och bidrar gärna med dessa.

Kontakt, FARR: info@farr.se, 08-7100245,
Sanna Vestin: sanna.vestin@farr.se, 0702-741749 (kl 14-18).
orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5