Inledning

Denna faktaavdelning innehåller artiklar om asylrätt och användbara fakta för asylärenden, såsom  EU-regler, svensk lagstiftning, statistik och landinformation.

Fem underavdelningar finns hittills.