rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMRÅD & TIPSLänkar - andra källor

Övrig information

Länkar till andra nätverks/organisationers/myndigheters information om asyl- och migrationsfrågor, asylaktivism, nyhetskällor m.m.

AIDA, Asylum Information Database.

Aktion mot deportation. Aktionsnätverk som bland annat försöker förhindra tvångsdeportationer.

Asylnytt. Nyhetssida om asyl-och flyktingfrågor, uppdateras varje vecka av FARR:s ordförande Sanna Vestin.

CRIN, Child Rights International Network.

ECRE, European Council on Refugees and Exiles. ECRE samlar 82 NGO:s som jobber för flyktingars, asylsökandes och tvångsförflyttade personers skydd och rättigheter.

EU-fakta på svenska. Portal till information om EU, statistik, EU-lagstiftning m.m.

Europarådet – nyheter om migration och flyktingar.

Eurostat, EU-kommissionens statistik om internationell migration och asyl.

Flyktingarna. Belyser den svenska flykting- och migrationspolitiken genom att publicera berättelser av människor som direkt påverkas av den.

Flyktingbloggen. En plats för flyktingpolitisk debatt.

FN:s kommitté mot tortyr – fall som rör Sverige

Forced Migration Current Awareness. Sajt som lyfter fram forskning och information rörande flyktingar, asylsökande, internflyktingar och andra som tvingats migrera

FRA, The European Union Agency for Fundamental Rights. FRA förser EU-institutioner och medlemsländer med råd om de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Frontex, EU-myndighet som bl.a. ansvarar för gränsbevakning vid EU:s yttre gränser. 


Human Rights Watch. Sök till example på refugee eller migrant för info och nyheter.   

ICARE, Internet Centre Anti Racism Europe. Sidan Hate Crime News uppdateras regelbundet med (engelska) artiklar om hatbrott och incidenter i 56 OSCE-länder.


Immigrant-institutet, IMMI
. Har en omfattande lista över organisationer för invandrare och flyktingar i Sverige m.m.


International Organization for Migration


Irin News. Nyhetsförmedling från många länder.


IRR, Institute of Race Relations. Har bland annat nyheter och info som rör asylsökande och flyktingar. 

Justitieombudsmannen, JO. Myndigheten granskar svenska myndigheters arbete. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Man behöver inte vara svensk medborgare för att anmäla.

Migrationsverket. Information om att söka asyl, arbeta, studera eller flytta till någon i Sverige, LMA-kort m.m. 

Migration Policy Institute. Oberoende, icke-vinstdrivande tankesmedja i Washington som analyserar och utvärderar asyl- och migrationspolitik från lokal till internationell nivå.

Migreurop – close the camps. Europeiskt och afrikanskt nätverk av forskare och aktivister, som vill öka medvetenheten om och bekämpa frihetsberövandet av utlänningar.  

PICUM, Platform for international cooperation on undocumented emigrants. En NGO som jobbar för papperslösas rättigheter i Europa. Information, rapporter, nyheter m.m.

Regeringskansliet, publikationer. Sök bland den svenska regeringens och departementens olika publikationer.

Separated Children in Europe Programme. Europeiskt nätverk av NGO:s som jobbar för att förbättra situationen för ensamkommande barn.

Sveriges regering om asyl, migration och integration.

Statewatch. Ideell organisation som bevakar medborgerliga rättigheter i EU.

Sveriges riksdag. Propositioner, motioner, debatter, beslut m.m. 


UNHCR, FN:s flyktingorgan. Forskning, rapporter m.m. 


UNHCR Sverige kunskapsbank med statistik, publikationer, kartor, juridiska dokument 


Utrikesdepartementet

Welcome to Europe. Oberoende info för asylsökande och migranter i EU-länder.

 

tom-35

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5