Övrig information

Länkar till andra nätverks/organisationers/myndigheters information om asyl- och migrationsfrågor, asylaktivism, nyhetskällor m.m.

AIDA, Asylum Information Database.

Aktion mot deportation. Aktionsnätverk som bland annat försöker förhindra tvångsdeportationer.

Asylnytt. Nyhetssida om asyl-och flyktingfrågor, uppdateras varje vecka av FARR:s ordförande Sanna Vestin.

CRIN, Child Rights International Network.

ECRE, European Council on Refugees and Exiles. ECRE samlar 82 NGO:s som jobber för flyktingars, asylsökandes och tvångsförflyttade personers skydd och rättigheter.

EU-fakta på svenska. Portal till information om EU, statistik, EU-lagstiftning m.m.

Europarådet – nyheter om migration och flyktingar.

Eurostat, EU-kommissionens statistik om internationell migration och asyl.

Flyktingarna. Belyser den svenska flykting- och migrationspolitiken genom att publicera berättelser av människor som direkt påverkas av den.

Flyktingbloggen. En plats för flyktingpolitisk debatt.

FN:s kommitté mot tortyr – fall som rör Sverige

Forced Migration Current Awareness. Sajt som lyfter fram forskning och information rörande flyktingar, asylsökande, internflyktingar och andra som tvingats migrera

FRA, The European Union Agency for Fundamental Rights. FRA förser EU-institutioner och medlemsländer med råd om de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Frontex, EU-myndighet som bl.a. ansvarar för gränsbevakning vid EU:s yttre gränser. 


Human Rights Watch. Sök till example på refugee eller migrant för info och nyheter.   

ICARE, Internet Centre Anti Racism Europe. Sidan Hate Crime News uppdateras regelbundet med (engelska) artiklar om hatbrott och incidenter i 56 OSCE-länder.


Immigrant-institutet, IMMI
. Har en omfattande lista över organisationer för invandrare och flyktingar i Sverige m.m.


International Organization for Migration


Irin News. Nyhetsförmedling från många länder.


IRR, Institute of Race Relations. Har bland annat nyheter och info som rör asylsökande och flyktingar. 

Justitieombudsmannen, JO. Myndigheten granskar svenska myndigheters arbete. Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO. Man behöver inte vara svensk medborgare för att anmäla.

Migrationsverket. Information om att söka asyl, arbeta, studera eller flytta till någon i Sverige, LMA-kort m.m. 

Migration Policy Institute. Oberoende, icke-vinstdrivande tankesmedja i Washington som analyserar och utvärderar asyl- och migrationspolitik från lokal till internationell nivå.

Migreurop – close the camps. Europeiskt och afrikanskt nätverk av forskare och aktivister, som vill öka medvetenheten om och bekämpa frihetsberövandet av utlänningar.  

PICUM, Platform for international cooperation on undocumented emigrants. En NGO som jobbar för papperslösas rättigheter i Europa. Information, rapporter, nyheter m.m.

Regeringskansliet, publikationer. Sök bland den svenska regeringens och departementens olika publikationer.

Separated Children in Europe Programme. Europeiskt nätverk av NGO:s som jobbar för att förbättra situationen för ensamkommande barn.

Sveriges regering om asyl, migration och integration.

Statewatch. Ideell organisation som bevakar medborgerliga rättigheter i EU.

Sveriges riksdag. Propositioner, motioner, debatter, beslut m.m. 


UNHCR, FN:s flyktingorgan. Forskning, rapporter m.m. 


UNHCR Sverige kunskapsbank med statistik, publikationer, kartor, juridiska dokument 


Utrikesdepartementet

Welcome to Europe. Oberoende info för asylsökande och migranter i EU-länder.