rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMRÅD & TIPSVård och läkarintyg

Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

Barn under 18 har rätt till all den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som barn födda i Sverige. Vuxna asylsökande och papperslösa har enligt lag rätt till akut sjukvård och akut tandvård, mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen samt rätt till "vård som inte kan anstå" (vänta).

Rätten till vård för asylsökande och papperslösa styrs i två lagar, Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande och Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Det är behandlaren som ska avgöra vilken vård som "inte kan anstå". Men vårdpersonalens egna organisationer anser att det är ett begrepp som är omöjligt att tolka. Många läkare och annan personal inom sjukvården väljer att följa sina etiska regler och helt enkelt ge vård efter behov.

Läs mer om rätt till vård i informationen från Röda Korset på åtta språk!

Se även sid 142 och framåt i FARR:s Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige!

 

Intyg i asylärenden

Intyg 2105- Bra att tänka på för dig som jobbar i vården och ska skriva intyg i ärenden om uppehållstillstånd.

Den här broschyren är tänkt att vara till hjälp för vårdpersonal som ska skriva juridiska intyg i asylärenden. Broschyren finns även som kortversion. Den kortare versionen är en sammanfattning som asylsökande själva kan ta med sig till läkarbesök.

Broschyren är framtagen i samarbete med personal från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fridh Advokatbyrå, Rosenjuristerna och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Kjell Asplund, Professor emeritus i medicin, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen och Tomas Fridh, advokat med mångårig erfarenhet av migrationsmål samt sakkunnig i asylrätt för FARR, har båda bidragit med värdefulla synpunkter efter granskning av materialet.

Författare är Sandra Gustafsson och Miriam Nygren från Rosenjuristerna.

Hämta broschyren här!

Hämta den sammanfattade versionen här! (skriv ut på båda sidorna av ett A4-papper och vik sedan till en folder!)

 

tom-35

orange knapp

Att söka asyl

Att söka och få asyl i Sverige är en svår process om man inte vet vilka rättigheter och skyldigheter man har. Till dig, som ska söka asyl eller hjälper någon annan med hennes asylansökan, har vi sammanställt en rad råd, men också hänvisningar till informationskällor, lagar och hänvisningar till personer och organisationer som kan hjälpa just dig. Förstås är det alltid möjligt att kontakta FARR:s lokalgrupper eller styrelse för mer råd och hjälp. FARR har genom våra trettio år som verksam organisation samlat mycket erfarenhet av asylprocessen och vi vill hjälpa asylsökande genom den långa, och osäkra, tiden.

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5