Rätt till vård för asylsökande och papperslösa

Barn under 18 har rätt till all den sjukvård och tandvård de behöver på samma villkor som barn födda i Sverige. Vuxna asylsökande och papperslösa har enligt lag rätt till akut sjukvård och akut tandvård, mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen samt rätt till "vård som inte kan anstå" (vänta).

Rätten till vård för asylsökande och papperslösa styrs i två lagar, Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande och Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Det är behandlaren som ska avgöra vilken vård som "inte kan anstå". Men vårdpersonalens egna organisationer anser att det är ett begrepp som är omöjligt att tolka. Många läkare och annan personal inom sjukvården väljer att följa sina etiska regler och helt enkelt ge vård efter behov.

Läs mer om rätt till vård i informationen från Röda Korset på åtta språk!

Se även sid 142 och framåt i FARR:s Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige!