Eurodac - fingeravtryck

Förstärkt övervakning genom Eurodac.

Eurodac är den databas där alla asylsökandes fingeravtryck förvaras. Från 6 års ålder ska fingeravtryck tas och lagras i systemet. I dag skall fingeravtryck tas på barn från 14 års ålder, men flera medlemsstater tillämpar redan en lägre ålder. Fingeravtrycken ska liksom nu lagras i tio år för dem som har varit asylsökande, men de ska inte raderas då personen fått uppehållstillstånd utan först vid medborgarskap. De ska lagras i fem år för dem som rest in illegalt (utan att söka asyl), till skillnad från ett och ett halvt år som gäller idag. Det är oklart vad som ska gälla för kvotflyktingar. Biometriska data som ansiktsform ska kunna läggas in. Den som vägrar ska kunna straffas på olika vis, kanske med förvarstagande.

Kommissionen föreslår att Europol ska ha tillgång till hela systemet, inte som idag bara för dem som har fått uppehållstillstånd.

Om en person deporteras kan myndigheterna i landet som hen har flytt från ges tillgång till information i databasen enligt kommissionens förslag.

Nu-status: Trilog har startat och politisk enighet förväntas nås snart.

Parlamentet röstade redan i juni enligt rapportören Monica Macoveis (konservativ demokrat från Rumänien) rapport i LIBE. Parlamentet och rådet samtycker om det väsentligaste i kommissionens förslag. Uppgifterna i databasen ska finnas i 5 respektive 10 år som föreslagits. Parlamentet har föreslagit att Eurodac kan användas till skydd för barn och för att spåra barn. Parlamentet avvisar alla försök till tvång för att ta fingeravtryck. Rådet och kommissionen föreslår ”rimlig användning av tvång”.

 

Läs mer:

EU-kommissionens förslag till ny förordning, från maj 2016.

Överblick över turerna i förhandlingarna om Eurodac.

Parlamentets förslag, med sammanfattning av bakgrund och tidigare förhandlingspositioner, från EU-parlamentet mars 2017.

Fler artiklar om Eurodac i Asylnytts arkiv om Eurodac, fingeravtryck.