Ändringar i Goda Råd v 5.03

Nedanstående lista avser skillnader mellan "Goda Råd" version 5.03 (2019) jämfört med version 5.02. Sidhänvisningarna avser den svenskspråkiga versionen. Stycket kan återfinnas på intilliggande sida i annan språkversion.

Sid 1
(Versionsnummer och årtal)

Sid 3-4
Information om finansiering av aktuell upplaga.

Sid 11-12
Översiktlig information om ändringar i den tillfälliga lagen och i Goda Råd.

Sid 16-21
Uppdateringar av texten rörande "övrig skyddsbehövande", rättigheter för
"alternativt skyddsbehövande", nekad skyddsstatus samt tillämpningen av "ömmande omständigheter".

Sid 22-23
Utvidgad text om längre uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. (obs detta handlar inte om "nya gymnasielagen", den kommer senare).

Sid 25-28
Förändringar med anledning av ändring i den tillfälliga lagen och praxis som utvecklats när det gäller anhöriga.

Sid 34-35
Justering rörande möjligheten att byta skäl för uppehållstillstånd utan att lämna Sverige i samband med förlängning. Även justering av en hänvisning till annat kapitel.

Sid 74-75
Tillägg om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Sid 93-94
Tillägg om "nya gymnasielagen".

Tidigare sid 94-97, nuvarande 95-98
Dessa sidor är omnumrerade, utan att innehållet ändras.

Tidigare sid 98-99, nuvarande sid 99
Texten på dessa sidor är oförändad men hopdragen till en sida.

Se lista över ändringarna i version 5.02 från 2018 här!