rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMKONTAKTBli medlem / Prenumerera

Beställningar

 

Fyll i din anmalan har

 

ANMÄLNINGSKUPONGEN (klicka i blå ruta) kan användas för beställning av prenumeration eller medlemskap och även för adressändring. Priser, se nedan. Om kupongen inte fungerar i din webbläsare - skriv till info@farr.se!

 

PROVNUMMER
Provnummer av FARR:s tidning skickas inte längre ut.
Du kan fritt bläddra i de senaste numren på Artikel 14:s hemsida!
LÖSNUMMER: 50 kr per styck eller efter ök. Beställ från artikel14@gmail.com

MEDLEMSKAP FÖR ASYLGRUPPER OCH ORGANISATIONER:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 300 kr/år

MEDLEMSKAP FÖR ENSKILDA:
Medlemskap inklusive FARR:s tidning Artikel 14: 250 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14, för studerande, arbetslös eller nyanländ: 150 kr/år
Medlemskap inklusive Artikel 14 för asylsökande eller papperslös: 50 kr/år
Familjemedlem (ej Artikel 14, kräver att det finns fullbetalande medlem bosatt på samma adress): 50 kr/år

ENBART PRENUMERATION:
Prenumeration på FARR:s tidning Artikel 14, för enskilda: 200 kr/ år
Prenumeration för företag/organisation: 250 kr/ år

Vi tillämpar medlemskap och prenumeration per kalenderår.
Du som prenumererar under våren eller sommaren kommer att få ett nytt inbetalningskort redan i början av året därpå. Men du är alltid försäkrad att din prenumeration löper ett helt år från när du började prenumerera, oavsett om du väljer att förnya.

Du som börjar prenumerera under hösten räknas som prenumerant under hela påföljande år.

INTEGRITETSPOLICY
De uppgifter du lämnar i kupongen kommer att sparas i vårt medlems- och prenumerantregister. Om du fullföljer genom att betala med inbetalningskortet du får i välkomstbrevet, så kommer vi att behålla dina uppgifter så att vi kan skicka dig tidningen och - om du blir medlem - medlemsbrev via mail. Om du ångrar dig och väljer att inte betala så kommer uppgifterna att raderas efter ett par månader. Läs mer i FARR:s integritetspolicy!

 

Klicka har for kupong

 

tom-35

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5