rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMKONTAKTKontakt med FARR

FARR kontakt

Postadress: Box 391. 101 27 Stockholm
Telefon:  08-710 02 45

Postgiro: 52 08 90-5
Bankgiro:  206-3287

 

Do you need contact? / Vill du bli kontaktad?
Vill du fråga eller tipsa FARR om något? / Do you want to ask or tell us something?
Maila info(at)farr.se eller använd kupongen! Use the contact form!

Kontaktkupong

Vill du meddela ändrad postadress? Använd inte kupongen utan maila till adress(at)farr.se!

 

DIN INTEGRITET
De uppgifter du lämnar i kupongen kommer att nå det team som bevakar FARR:s mailbox, precis som om du hade mailat till info(at)farr.se. Teamet består av volontärer som arbetar under ledning av ansvarig inom FARR:s styrelse och med full hänsyn till din integritet. Inga personuppgifter kommer att användas utanför vår konversation med dig. Frågor som vänder sig till FARR som organisation vidarebefordras till ansvariga i styrelsen. Personuppgiftsansvarig är FARRs ordförande.

 

YOUR INTEGRITY
The information you provide in the coupon will reach the team that monitors FARR's mailbox, just as if you had emailed to info(at)farr.se. The team consists of volunteers who work under the guidance of a member of the FARR Board and with full regard for your integrity. No personal data will be used outside our conversation with you. Questions addressed to FARR as an organization are forwarded to those responsible on the board. The data controller is the chairman of FARR.

tom-35

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5