rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltSex år i Sverige inte särskilt ömmande

Sex år i Sverige inte särskilt ömmande

Migrationsöverdomstolen har i en uppmärksammad dom tolkat Utlänningslagens nya formulering om "särskilt ömmande omständigheter" för barn, istället för "synnerligen ömmande omständigheter". Redan innan domen föll rapporterade många ombud att vistelsetid för barn som levt gömda inte verkade få någon större betydelse trots att lagen ändrats. Trots att det framgår av lagens förarbeten att barns hela vistelsetid ska vägas in, har det förekommit beslut där endast tiden sedan senaste ansökan räknas. Det har även sagts från Migrationsverket att lagändringen inte avsåg att ändra gällande praxis, och att lagändringen i sig inte är en ny omständighet. Migrationsöverdomstolen väger in vistelsetiden i sitt beslut men bedömer den med hjälp av äldre praxis.

Ärendet som bedömdes av Migrationsöverdomstolen gällde en familj som bott i Sverige med uppehållsrätt sedan 2009. Men år 2013 ifrågasattes mannens pass och uppehållsrätten drogs in. Familjen ville stanna bl.a. för att den trettonåriga dottern varit här så länge, pratade svenska bättre än hemspråket och saknade anknytning till hemlandet. Migrationsöverdomstolen refererade regeringens exempel på "särskilt ömmande omständigheter" att barn som förlorar sitt nätverk skulle kunna skadas allvarligt i sin psykosociala utveckling. Men domstolen hänvisade ändå till tidigare domar om vistelsetid och kom fram till att flickans situation inte kan ses som särskilt ömmande. Enligt domstolen kan det inte allvarligt skada ett barns psykosociala utveckling att följa med sina föräldrar till hemlandet. Domstolen väger in att vistelsen varit illegal, trots att det gäller ett barn som inte kunnat påverka situationen.

Målet i Migrationsöverdomstolen har nummer UM 9254-13. Referat av domen och domen i sin helhet finns i Migrationsverkets databas Lifos.

- Den här domen som då tar upp ett barn som har vuxit upp i Sverige, hon har tillbringat sex-sju år i Sverige, det är här hon har utvecklat sin personlighet. Nu beslutar man att hon ska utvisas, och man motiverar inte riktigt varför, säger Louise Dane, migrationsrättsjurist vid Stockholms Universitet, i en intervju i Radio Sweden. Louis Dane har skrivit en egen kommentar till domen i sin blogg: "Fler barn kommer inte att få stanna i Sverige".

FARR följer utvecklingen. Skicka gärna exempel på beslut om särskilt ömmande omständigheter, både positiva och negativa, till info@farr.se.

Läs också:

Advokat Tomas Fridh i Flyktingbloggen 15-02-13 (före domen): "Dags att spänna musklerna igen, Miljöpartiet!"

Daniel Swedin i Aftonbladet 15-02-24: "Låt fler barn få stanna i Sverige"

Oisin Cantwell i Aftonbladet 15-02-24: "Fler barn skulle slippa utvisas - domen visar på motsatsen"

Hanna Håkanson i Flyktingbloggen 15-02-27: "Barn kommer fortsätta att utvisas"

 

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5