rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltMigrationsverket stoppar överföringar till Ungern men överklagar

Migrationsverket stoppar överföringar till Ungern men överklagar

Uppdaterad 16-03-11: Migrationsdomstolen i Stockholm (förvaltningsrätten) stoppade i början av mars två beslut om överföring till Ungern enligt Dublinförordningen, och återförde ärendena till Migrationsverket. Dagen därpå meddelade Migrationsverket  att verket inte delar migrationsdomstolens bedömning. Ärendena kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen (kammarrätten). I väntan på Migrationsöverdomstolens beslut stoppar Migrationsverket alla överföringar till Ungern. Saken är alltså inte avgjord. Migrationsverket fortsätter fatta beslut om överföringar till Ungern, men överföringarna verkställs tills vidare inte.

Det är inte nödvändigt att överklaga för att en beslutad överföring ska stoppas. Enligt vad FARR erfar så kommer bokade resor att avbokas utan att den enskilde behöver ansöka om det. Om det löper sex månader sedan Ungern accepterade att ta emot (eller efter en tidigare beslutad inhibition) så kommer Sverige att ta över asylärendet - förutsatt förstås att Migrationsöverdomstolen inte hunnit ge Migrationsverket rätt och överföringarna återupptagits. Tiden kan bli längre för dem som hållit sig undan och därför inte kunnat överföras, men inte heller dessa kommer att skickas till Ungern så länge stoppet gäller, även om de tar kontakt med Migrationsverket igen.

Om Migrationsöverdomstolen fattar samma beslut som migrationsdomstolen i Stockholm så blir det ett bestående stopp för överföringar till Ungern. Om Migrationsöverdomstolen skulle hålla med Migrationsverket så kommer stoppet att hävas. En annan möjlig utgång är att vissa personer som skulle råka särskilt illa ut inte ska överföras. Migrationsöverdomstolen är vägledande instans och när den har fattat beslut så gäller detta för både Migrationsverket och de lägre domstolarna.

Om Migrationsöverdomstolen inte ger prövningstillstånd så kommer migrationsdomstolens beslut att gälla. Då blir rättsläget lite mer oklart. Förvaltningsrätternas beslut är inte vägledande. Migrationsverket kan fortsätta att göra en annan bedömning i andra ärenden. Men eftersom alla Dublinärenden som överklagas behandlas av domstolen i Stockholm så skulle det sannolikt ändå leda till att Migrationsverket ger sig och det blir ett bestående stopp. Det kan alltså fortfarande vara viktigt att ärenden överklagas.


Bakgrund

(Information som i tidigare artiklar från FARR, något uppdaterad i ljuset av dagens beslut från Migrationsverket.)

Asylansökningar som lämnas in i Sverige ska enligt Dublinförordningen behandlas i det land som är ansvarigt för att ha släppt in den asylsökande i EU. Ett av de vanligaste inreseländerna är Ungern. Men det finns många rapporter om att asylsökande i Ungern behandlas illa och riskerar att utvisas till närmaste land, Serbien, utan att få sin sak prövad. Den senaste kommer från Europarådets mr-kommissionär. Migrationsverket har trots det fattat många beslut om överföring till Ungern.

År 2015 fattades 1100 beslut i Sverige om överföring till Ungern. Men även om Ungern i teorin har accepterat dessa överföringar så släpptes få tillbaka i praktiken. Ungern hänvisar till överbelastning. Få verkställs alltså - men vi kan inte på förhand veta vilka det blir. Konsekvensen när en överföring inte blir av har blivit att Sverige så småningom prövar asylärendet. Men om personen hållit sig undan så blir Sverige inte ansvarigt land förrän 18 månader efter att Ungern accepterade, eller 18 månader efter att en sista inhibition för överklagande löpt ut.

 Det har varit viktigt att migrationsdomstolen nåtts av många vittnesmål och rapporter om situationen. Lagändringarna i Ungern från 2015 gäller främst bestraffning av intrång över gränsen och snabbutvisning till Serbien, som betraktas som säkert första asylland. Det är just detta som fått migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två överförignar. Men det finns också annan kritik. Human Rights Watch har till exempel kritiserat att människor hålls i gränsförvar under omänskliga förhållanden.

Läs eller lyssna till inslag i Sveriges Radio med intervu av en drabbad familj och med Julia Ivan, jurist på Helsingforskommittén i Budapest.

I december 2015 gjorde Europarådets dåvarande kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, ett yttrande till Europadomstolen som i princip avrådde från alla överföringar till Ungern. Yttrandet gjordes efter kommissionärens resa till Ungern där han konstaterat att de som överförts enligt Dublinförordningen ofta fängslas utan praktisk möjlighet att överklaga, och att de normalt inte kommer in i en asylprocedur utan skickas vidare till Serbien som inte heller har en fungerande asylprocess. Därmed riskerar skyddsbehövade att återsändas trots att de riskerar att utsättas för omänsklig behandling.

Federationen av stödorganisationer för flyktingar, ECRE, har i början av 2016 publicerat en sammanställning av ärenden om överföring till Ungern som har stoppats av olika domstolar.

Bland de länder som stoppat överföringar till Ungern märks Danmark och Finland.

 

Rapporter om mottagandet i Ungern och om överföringar som stoppats

Uttalandet från Europarådets mr-kommissionär:
The Council of Europe Commissioner for Human Rights: Risk of human rights violations for asylum seekers returned to Hungary

Sammanställningen från ECRE om överföringar som stoppats:
ECRE case law fact sheet: Prevention of Dublin transfers to Hungary

Notis i finsk press om stopp för överföringar till Ungern:
YLE: 16-02-14: Avvisningar till Ungern på isAvvisningar till Ungern på is

Den danska flyktingnämndens beslut om att tillfälligt stoppa överföringar:
Berostillelse af sager vedrørende overførsel til Ungarn efter Dublinforordningen

Den ungerska Helsingforskommittén har publicerat information om lagändringarna i Ungern och deras konsekvenser:
No country for refugees - Information note

Även det europeiska nätverket för flyktingadvokater ELENA har publicerat information om lagändringarna:
Hungary: Amendments to Asylum law come into force on 15 September

Rapporten från ECRE om hur lagarna tillämpas: ECRE mission to Hungary finds worrying barriers to accessing asylum

Tidigare rapportering:

Amnesty International gjorde den 15 september ett uttalande om lagändringarna:
Hungary: Refugees blocked by forces, criminalized by laws
Den 20 september följde Amnesty Internationals EU-kontor upp med ett uttalande.
Hungary violates human rights of refugees

Europarådets generalsekreterare ifrågasatte lagen i ett uttalande samma dag:
Secretary General questions Hungary over human rights

Sveriges Radio rapporterade också om detta:
Europarådet: Man kan inte ha summariska rättegångar

Rapporten från Human Rights Watch 11 september om förhållandena i förvar:
Hungary: Abysmal Conditions in Border Detention
Human Rights Watch har också den 19 september uttalat sig om de nya lagarna:
Hungary: New border regime threatens asylum seekers

Målet i Europadomstolen om olaga frihetsberövande:
Nabil and others v. Hungary (Application no. 62116/12)

ECRE publicerade en sammanställning av rapporter och artiklar, 18 september:
Refugee Crisis: Hungary in general crisis

EASO, den europeiska asylbyrån, rapport om Ungerns asylmottagande, 4 juni 2015:

Description of the Hungarian asylum system (pressmeddelande med länk till rapporten)

UNHCR kritiserar den ungerska regeringens uttalade främlingsfientlighet, 8 maj 2015:
UNHCR calls on Hungary to protect, not persecute, refugees

Den ungerska Helsingforskommittén rapporterar om förvarstagande, uppdatering februari 2015:
Families with children and other vulnerable people detained with no effective judicial review (pressmeddelande från ECRE med länk till rapporten).

AIDA, Asylum Information Database, publicerade Helsingforskommitténs ursprungliga rapport om förvarstagandet den 4 november 2014:
Asylum seeking families detained in Hungary against children’s best interest

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5