rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltNy information om Burundi mfl länder

Ny information om Burundi mfl länder

Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande om Burundi och en kommentar till läget i Ukraina. För Irak finns en ny landrapport, men inget nytt ställningstagande. Det rättsliga ställningstagandet om Burundi innebär att läget försämrats så pass mycket att det kan vara "en ny omständighet" som kan ligga till grund för att bevilja ny prövning vid ansökan om verkställighetshinder.

Rapporter från vissa vanligt förekommande länder kan numera hittas på en särskild sida för fokusländer i Migrationsverkets databas Lifos.

Burundi

Migrationsverket bedömer att det nu råder väpnad konflikt i utlänningslagens mening i Burundi. Konflikten är koncentrerad till Bujumbura och dess omgivande provinser. Eftersom det är oroligt överallt men inte lika intensivt, så krävs en individuell bedömning för att avgöra om vem som är skyddsbehövande. Det finns också särskilda riskgrupper, till exempel de som tillhör oppositionen, samt journalister och människorättsaktivister. Burundi är ett litet land, mindre än Småland. Enligt Migrationsverket ska den som behöver skydd i sin hemtrakt inte hänvisas  till ett internt flyktalternativ.

Ukraina

Migrationsverkets kommentar om Ukraina uppdateras relativt ofta, allt efter att situationen förändras i landet. Den senaste rapporten säger att det numera inte sker några offensiva operationer av de ukrainska regeringsstyrkorna eller de av Ryssland stödda separatisterna, men att de mindre striderna ändå gör att situationen ska räknas som en inre väpnad konflikt. Migrationsverket anser dock att internflyktsalternativ kan användas, så att t.ex. personer som har flytt från separatistkontrollerat område kan få skydd i Kiev. MR-situationen i Luhansk och Donetsk län är enligt rapporten mycket dålig i de icke regeringskontrollerade områdena. Det är bättre i de regeringskontrollerade områdena men personer som av ukrainska myndigheter uppfattas som proseparatistiska är mycket utsatta.

Irak

Den nya rapporten om Irak behandlar säkerhetsläget från slutet av 2014 till början av 2016. Den berör också  konfliktens påverkan på civila: kvinnor och barn, minoriteter, sunni- och shiamuslimer, palestinier m.m.

Fokusländer

Informationen om Ukraina och Irak kan hittas under Migrationsverkets nya tjänst för landinformation. Under rubriken fokusländer samlas viktiga rapporter om Afghanistan, Albanien, Demokratiska Republiken Kongo, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Kosovo, Mongoliet, Ryssland, Somalia, Syrien, Ukraina och Uzbekistan samt om statslösa palestinier.

Hämta det rättsliga ställningstagandet om Burundi

Hämta den rättsliga kommentaren om Ukraina

Hämta rapporten om Irak

Se Lifos avdelning för Fokusländer

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5