rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltTillfälligt stopp för utvisningar till Gaza

Tillfälligt stopp för utvisningar till Gaza

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om bedömningen av asylsökande från Gaza, den isolerade västra delen av Palestina.  På grund av att det inte går att garantera att palestinier släpps in genom Egypten, och säkerhetsläget kring gränsövergången, råder nu praktiskt verkställighetshinder. Det betyder att inga utvisningar genomförs. Uppehållstillstånd ska normalt beviljas för 12 månader och ska sedan omprövas.

Uppehållstillstånden om 12 månader ges enligt Utlänningslagens paragraf 5:11. Om hindret i undantagsfall skulle anses som bestående för någon, så används istället paragraf 12:18. Detta ger i så fall uppehållstillstånd om 13 månader - och möjlighet till permanentning genom arbete, enligt den tillfälliga lagen. I båda fallen kommer saken att omprövas när uppehållstillståndet har löpt ut.

Kriterierna för vilka Gazapalestinier som kan bedömas som flyktingar kvarstår. Det gäller främst personer som kan kopplas till Israel eller al-Fatah eller är oppositionella mot Hamasregeringen. Könsrelaterade skäl eller förföljelse på grund av sexuell läggning kan också leda till flyktingstatus.

Barn från Gaza har länge fått stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter. Genom den tillfälliga lagen kan den paragrafen inte användas utan ytterligare individuella skäl, som gör att det skulle bryta mot Sveriges internationella åtaganden att utvisa barnet. Men även barn omfattas förstås av det praktiska verkställighetshinder som råder nu.

Palestinier från Gaza med gällande utvisningsbeslut bör vända sig till Migrationsverket för att kunna få tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Hämta ställningstagandet från Migrationsverket

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5