rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltVad händer när en asylansökan dras tillbaka?

Vad händer när en asylansökan dras tillbaka?

Migrationsverket publicerade i oktober ett rättsligt ställningstagande om vad som händer när någon återkallat sin asylansökan men sedan ångrar sig. Ställningstagandet innebär att den sökande ska få beslut om avvisning eller utvisning. Men om personen ångrar sig så ska ärendet ändå omprövas av Migrationsverket. Om det gått så lång tid att beslutet vunnit laga kraft, så ska personen ändå få en ny prövning. Om personen försökt söka asyl i ett annat EU-land och återsänds till Sverige händer samma sak.

Så här lyder Migrationsverkets sammanfattning:

"• När den sökande återkallar sin asylansökan ska ärenden om uppehållstillstånd och statusförklaring avskrivas utan prövning i sak, och avvisnings- eller utvisningsbeslut fattas. Ett avvisningsbeslut kan förenas med omedelbar verkställighet. Tidsfrist för frivillig avresa ska ges. Överklagandehänvisning ska lämnas.
• Om den sökande därefter ansöker om asyl, och avlägsnandebeslutet inte har vunnit laga kraft, ska ansökan hanteras som en omprövning. Avlägsnandebeslutet ska då upphävas.
• I det fall avskrivningen och avlägsnandebeslutet har vunnit laga kraft, ska ärendet hanteras enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen (2005_716( (UtlL). Verkställiigheten ska inhiberas."

Att en asylansökan omprövas innebär att den inte skickas vidare till domstolen som ett överklagande, utan att det stannar hos Migrationsverket för en första prövning trots att det formellt finns ett beslut. Att en asylansökan hanteras "enligt 12 kap. 19 § fjärde stycket utlänningslagen" betyder att det behandlas som en ansökan om verkställighetshinder för en person som aldrig varit asylsökande, till exempel en person som haft uppehållstillstånd på grund av arbete, fått utvisningsbeslut och då söker asyl istället. Då har personen alltid rätt till en prövning av skyddsskälen. Oavsett om utvisningsbelutet vunnit lag kraft ska alltså asylskälen prövas om personen ångrat sig.

I praktiken blir det ingen skillnad mellan situationen då någon försvunnit utan att tala om det för Migrationsverket och då någon återkallat sin ansökan.

Observera att om ärendet är utrett och Migrationsverket hinner fatta att vanligt beslut i aslyärendet så går det inte att få en ny prövning genom att återkalla ansökan. När det redan finns ett beslut så skulle ett återkallande innebära att personen nöjdförklarar sig om den fått ett utvisningsbeslut.

Hämta Migrationsverkets ställningstagande här

 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5