rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltVanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

books not gunsIllustration från Ensamkommandes Förbund.
Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-07-18. Senast uppdaterat är gulmarkerat!

Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reglerna  förklarar FARR utförligt på en annan sida. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen.

 

Läs FARR:s grundläggande information här om vilka som omfattas och hur man ansöker. Även Rådgivningsbyrån har tagit fram ett utförligare informationsmaterial om vilka det gäller, hur och när du kan ansöka och vad du kan förbereda innan du ansöker. Du hittar Rådgivningsmaterial här.

LADDA NER: MANUAL FÖR STÖDPERSONER, FRÅN STADSMISSIONEN

LADDA NER: FAKTABLAD FRÅN FARR TILL ASYLSÖKANDE, PÅ SVENSKA

LADDA NER PÅ DARI: معلومات کوتاه در مورد اقامت تحصیلی مقطع لیسه

DOWNLOAD: FACT SHEET FROM FARR TO ASYLUMSEEKERS, IN ENGLISH

Faktabladen på engelska, svenska och dari är uppdaterade efter att tillämpningen av lagen ifrågasatts.

 

VIKTIGT. Förvaltningsrätten i Malmö har den 6 juli avslagit en ansökan för en person som enligt lagen borde fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Samma sak skedde i Stockholm den 13 juli. Domstolarna anser med något olika argument att lagens regler om identitet inte kan tillämpas. Vi kan inte säga idag vad detta kommer att innebära. Domstolarnas beslut är inte vägledande, men Migrationsverket har trots detta beslutat att stoppa prövningen av ärenden enligt gymnasielagen tills ärendena har behandlats av Migrationsöverdomstolen. Se även vanliga frågor om detta nedan.

Här följer svar på några vanliga frågor som kommit till FARR. De flesta frågorna gäller den nya paragrafen för ensamkommande barn som fått avslag när de fyllt 18 eller skrivits upp i ålder. Någon gäller ansökan som lämnats in enligt de gamla reglerna.

Vi utgår i denna information från att lagen kommer att tillämpas, även för personer som har fått avslag och inte har styrkt identitet. Det kan hända att Migrationsöverdomstolen kommer att sätta den delen av lagen ur spel. Men du som har möjlighet att söka behöver ändå förbereda dig och göra ansökan senast 30 september, så att du inte missar chansen.

Eftersom Migrationsverket nu avvaktar med att fatta beslut spelar det ingen roll om din ansökan kommer att behandlas av Migrationsverket eller av domstol. Men för att över huvud taget kunna omfattas för dig som har fått avslag på din asylansökan måste ansökan vara inne senast 30 september. Det du kan göra för att öka dina chanser är att lämna in bevis som styrker din identitet.

 • Måste jag ha en studieplan? Ja, men bara om du redan går i gymnasiet. Om du går i gymnasiet så ska du ha en individuell studieplan och bifoga den till ansökan. Om du inte går i gymnasiet så räcker det att du intygar att du vill börja. Men du måste ha något papper som visar att du gått i skolan förut.
 • Hur ska jag visa att jag vill studera? Det går inte att visa. Du bara intygar det när du fyller i blanketten. Men du måste hitta en skola som tar emot dig och sedan sköta skolgången. Du kan inte få förlängt tillstånd om du inte faktiskt studerar på ett av de program som omfattas av gymnasiereglerna. Ett tillstånd kan också dras in om personen inte studerar.
 • Kan jag få uppehållstillstånd genom de nya reglerna även om jag fick utvisningsbeslut när jag var minderårig? Nej, de nya reglerna gäller inte dig. Det kan vara så att du omfattas av de "gamla" gymnasiereglerna som kom förra året. Men om Migrationsverket ansåg att det finns ett ordnat mottagande för dig i hemlandet (till exempel familjemedlemmar) så kan du inte få uppehållstillstånd för att gå i gymnasiet.
 • Man ska ha väntat 15 månader. Ska jag räkna 15 x 30 dagar? Nej, antalet dagar räknas inte, bara månader. Du ska ha fått beslut tidigast samma dag i månaden som du registrerades, 15 månader senare.
 • Vilken dag räknas som dagen för beslut, och vilket beslut är det? Det är Migrationsverkets beslutsdatum som räknas (alltså inte den dag du fick veta om det). Datumet står överst i beslutet. De senare besluten från domstolar spelar ingen roll.
 • Mitt ärende blev återförvisat av domstolen och nu har jag fått ett andra beslut från Migrationsverket. Vilket datum räknas och vilken ålder? Migrationsverkets första beslut, före återförvisningen, räknas som datum för första beslut. Den ålder du hade vid det första beslutet räknas som ålder vid beslutet.
 • Jag håller på att överklaga. Ska jag dra tillbaka överklagan?  Nej, det behöver du inte göra. Om du inte skickat in blanketten ännu, kan du vänta. Men vänta inte för länge - ansökan för studier kan bara göras fram till 30 september. Sedan kommer domstolen att behandla asylskälen i första hand och uppehållstillstånd på grund av studier i andra hand. Om du redan har skickat in blanketten för gymnasielagen är det viktigt att du inte drar tillbaka överklagandet, eftersom det kan betyda att du drar tillbaka gymnasieansökan också. Det räknas som samma ärende.
 • Kommer alla som inte har styrkt identitet att få avslag nu? Det vet vi inte. Ett par domstolar har dömt på det sättet. Migrationsverket och de andra domstolarna kommer inte att behöva göra likadant om inte den högsta domstolen, Migrationsöverdomstolen, bestämmer det. Migrationsverket har nu bestämt att inte fatta några beslut förrän Migrationsöverdomstolen har uttalat sig. Domarna i domstolarna skulle kunna bedöma olika, men även de kommer troligen att vänta på vad Migrationsöverdomstolen säger.
 • Mitt ärende väntar på beslut i domstol. Ska jag vänta med att skicka in ansökan för gymnasiestudier? Det är bra att vänta om du inte fått tag på de intyg du behöver skicka med. Men annars spelar det antagligen ingen roll eftersom domstolarna troligen kommer att vänta med att fatta beslut tills Migrationsöverdomstolen har bestämt sig.
 • Jag har skickat in blanketten redan men är rädd att få avslag eftersom jag inte har styrkt identitet. Ska jag dra tillbaka ansökan? Nej, det skulle inte hjälpa dig, eftersom man bara kan söka en gång.
 • Kan jag begära att ansökan för studier ska behandlas av Migrationsverket istället för domstolen? Nej, det går bara att göra så med hela ärendet på en gång, även dina asylskäl. Men det är inte troligt att domstolen skulle gå med på det - och det spelar ingen roll eftersom Migrationsverket ändå inte kommer att fatta beslut om gymnasielagen förrän Migrationsöverdomstolen har bestämt sig.
 • Jag har fått avslag, men inte överklagat än. Om jag låter bli att överklaga, kan jag ändå ansöka enligt gymnasielagen? Ja, det går att göra så, men det är kanske inte så stor idé nu när Migrationsverket ändå inte kommer att fatta beslut förrän Migrationsöverdomstolen har bestämt sig. Att låta bli att överklaga redan efter Migrationsverkets beslut är ofta en dålig idé - det beror på vad du har för skäl. Prata alltid med ditt offentliga biträde om sånt!
 • Jag har lämnat in en ansökan om verkställighetshinder, VUT. Ska jag dra tillbaka den? Det behöver du inte. Om du lämnar in din ansökan om studier så kommer den troligen att behandlas av Migrationsverket innan du får beslut om ansökan om verkställighetshinder - men inte förrän Migrationsöverdomstolen tagit ställning om hur lagen ska tillämpas. Om du inte får uppehållstillstånd på grund av studierna så kommer din VUT-ansökan att behandlas som vanligt.  Läs mer på sidan om hur reglerna funkar!
 • Kan jag bli utvisad medan jag väntar på svar? Ja, om du har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft (alltså inte kan överklagas längre). Men om det verkar som att du kan omfattas av lagen så kommer Migrationsverket att besluta om inhibition när du skickat in blanketten. Inhibition betyder att utvisningen inte ska verkställas förrän du fått svar på ansökan. Vill du vara alldeles säker kan du själv ansöka om inhibition, men det ska inte behövas.
 • Jag har ansökt enligt den gamla lagen och fick besked att utvisningen inte får verkställas. Gäller inte det längre? Migrationsverket kommer att besluta om inhibition (att stoppa utvisningen tillfälligt) i sådana ärenden också, ifall det verkar som att personen borde få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Du ska inte behöva ansöka om inhibition. Om du är rädd för att det ska bli bortglömt eller om du sitter i förvar och är orolig att polisen hinner verkställa utvisningen, kan du ändå begära inhibition i ett brev till Migrationsverket. Se här vad du kan skriva. Men om du inte omfattas av reglerna utan bara sökt för att vinna tid så kommer du inte att få inhibition.
 • Jag är utanför Sverige. Kan jag ansöka om jag kommer tillbaka? Ja, det kan du göra. Du riskerar att sättas i förvar när du träffar gränspolisen. Men du kan lämna in ansökan ändå och begära inhibition.
 • Jag har fyllt 18, får jag börja gymnasiet då? Ja, om du får uppehållstillstånd enligt de nya reglerna för att du vill gå i gymnasiet så kan du börja fram till första halvåret det år du fyller 20. Är du äldre än så kan du läsa ett gymnasieprogram eller yrkesprogram inom komvux. Läs mer på sidan om hur reglerna funkar!
 • Jag ska gå grundvux i höst, det är som att gå i nian. Kan jag ändå söka? Det beror på hur långt du har kvar till att börja gymnasiet. Det är för att gå i gymnasiet du får uppehållstillstånd, så du måste börja studera på gymnasienivå under tiden för uppehållstillståndet. Annars kan du inte få förlängt.
 • Hur ska jag komma in på komvux gymnasielinje om jag inte har alla betyg? Ibland är det möjligt att en person får gå på komvux gymnasieprogram och samtidigt läsa färdigt något ämne på grundvux. Men om du gör det kan du behöva anmäla till Migrationsverket att du har särskilda skäl för att plugga deltid på gymnasieprogrammet.
 • Jag har inte at-und. Kommer jag få arbeta om jag får uppehållstillstånd för studier? Ja, de som får uppehållstillstånd får arbetstillstånd också. Men tänk på att du ska studera på heltid!
 • Jag har hört att man kan få arbeta deltid. Vilka gäller det? Det gäller framför allt dem som får uppehållstillstånd för en yrkesutbildning. Det är yrkesintroduktion på gymnasiet eller ett sammanhållet yrkesprogram inom komvux. Ibland kan ett sådant program innehålla att man arbetar en del av tiden. Det bestäms från fall till fall om det kan vara ett "särskilt skäl" för att inte plugga på heltid.
 • Hur ska jag hinna gå ut gymnasiet på tretton månader? Det behöver du inte. Uppehållstillståndet kan förlängas till 2x13 månader på introduktionsprogram och sedan tills du gått ut nationellt program eller en yrkesutbildning plus sex månader. Förutsättningen är att du faktiskt går i skolan.
 • Vad händer om jag inte kommer in på nationellt program efter de två år jag har på mig på introduktionsprogram? Det som återstår då är att du istället söker till gymnasiets yrkesintroduktionsprogram eller ett sammanhållet yrkesprogram på komvux.
 • Vad händer om jag fyller 25 innan jag gått ut gymnasiet? Det gör inget. Det är bara vid beslutet om uppehållstillstånd som du behöver vara under 25. Men du kan inte få nya tillstånd för fortsatta gymnasiestudier efter att du har fyllt 25. Det du kan göra då är att försöka få ett jobb som kan ge dig rätt till permanent uppehållstillstånd och ansöka om det innan ditt uppehållstillstånd löper ut.
 • Vad händer om jag får mitt första avslag efter den 30 september? Den nya paragrafen för dem som fått avslag gäller bara dem som sökt asyl senast 24 november 2015. Regeringen som föreslog lagen tror inte att någon av dem fortfarande kommer att vänta på första beslut 30 september. Men om tiden går bör du höra av dig till Migrationsverket och kolla att du inte blivit bortglömd.
 • Jag har tre avslag. Vad ska jag leva på medan jag väntar på svar om uppehållstillståndet? Om du får inhibition innan tidsfristen för frivilligt återvändande har löpt ut så kommer du att fortsätta få LMA-bidrag från Migraitionsverket. Om tidsfristen har löpt ut ska du istället visa upp meddelandet om inhibition för socialtjänsten där du bor. Då ska du få samma summa som asylsökande, fast från kommunen istället för från Migrationsverket. Om du inte får inhibition så har du inte rätt till något bidrag eller boende. Tyvärr har du inte heller rätt till bidrag om du har ansökt om en ny prövning på grund av verkställighetshinder (VUT) och väntar på svar. Men om du är på gatan kan du ändå försöka vända dig till socialen och be om hjälp. Utförligare information om stöd för dem som väntar på svar finns i Stadsmissionens manual om gymnasielagen.
 • Vad ska jag leva på om jag får uppehållstillstånd på grund av studier? Om du får uppehållstillstånd får du fler rättigheter, genom att du kan folkbokföra dig och få de fyra sista siffrorna. Du ska också anmäla dig till Försäkringskassan.
  + Studiebidrag (CSN) söks genom skolan. Det blir mycket högre när du fyllt 20.
  + Om du är under 20 och dina föräldrar är avlidna eller försvunna kan du eventuellt få "efterlevandestöd", som man söker hos Pensionsmyndigheten.
  + Bostadsbidrag söks från försäkringskassan.
  Om du inte klarar dig på dessa bidrag kan du söka försörjningsstöd (socialbidrag) från socialtjänsten. Men tänk på att om du skolkar från skolan förlorar du studiebidraget ett par månader senare och då är det inte säkert att du får hjälp från socialen heller.
  Det svåraste brukar vara att hitta någonstans att bo. Det finns ingen myndighet som är skyldig att ordna ett boende.
 • Vad ska jag göra om jag inte omfattas av den nya lagen men jag inte kan återvända till mitt hemland? Det går inte att ge ett svar som gäller alla. Många pratar om att "skriva en VUT", alltså försöka göra en ny ansökan. Men du kan bara få uppehållstillstånd på det sättet om det har kommit fram nya skäl som inte alls har diskuterats tidigare i ditt fall. Det kan finnas andra alternativ men det är olika för olika personer. Prata med ditt förra ombud, eller vänd dig till en FARR-grupp eller skriv till info@farr.se. Det är inte säkert att vi kan hjälpa dig men vi kan förklara reglerna.


SWISHfarr2Kampen fortsätter!

Följande kommentarer om vad som skulle behövas efter gymnasielagen är hämtade ur FARR:s uttalande inför att lagen skulle antas:

"Den stora mängden av de ungdomar som berörs av lagsförslaget har beslut om utvisning till Afghanistan. Sveriges asyllagstiftning och Migrationsverkets sätt att bedöma risker har inte lyckats fånga upp den typ av skäl som dessa ungdomar har. De flesta försvinner som papperslösa i Sverige eller andra EU-länder hellre än att resa till det utpekade hemlandet. De som grips och verkställs med tvång gör allt för att lämna landet på nytt. För att verkställa utvisningarna till Afghanistan skulle behövas insatser på militär nivå.

Problemen har att göra med otidsenliga kriterier i asylbedömningarna. Sveriges bedömning hamnar fel på flera punkter: Återvändande till krig med risk för rekrytering och andra övergrepp för 18-åringar utan nätverk betraktas som problemfritt, liksom över huvud taget "återvändande" av personer som inte växt upp i landet. Internflyktsalternativ används till områden där våldet drabbar urskillningslöst. Dessutom har många pekat på orimligheter och felhantering i åldersbedömningar och handläggning.

(...) Många har hunnit anpassa sig i Sverige och fjärmat sig från kulturen i hemländerna. De kan ha lämnat föräldrarnas religion, brutit mot sociala normer och framstå som oönskade främlingar i "hemlandet". En del ungdomar har i sista stund före tvångsutvisning beviljats en ny prövning på grund av att det kommit upp skäl av detta slag - även FN:s mr-kommitté har stoppat flera utvisningar."

Vi kommer att arbeta vidare med detta. Du som vill hjälpa till är välkommen att stödja oss ekonomiskt, gå med som medlem i FARR eller i en FARR-grupp!

orange knapp

Viktigt!

 • اطلاعيه مهم - Important message!

  اطلاعيه مهم: قانون اقامت تحصيلي جديد لغو نشده است. اداره مهاجرت و دادگاه هاي اداره مهاجرت براي تصميم دادگاه عالي سويدن، منتظر هستند. اگر ميخواهيد از اين قانون استفاده كنيد، پس لطفاً منتظر باشيد. درخواست هاي تحصيلي تان را واپس نگيريد. Important...

  Läs mer...

 • Hur funkar den nya gymnasielagen?

    Denna artikel handlar om alla uppehållstillstånd för gymnasiestudier, både de som trädde i kraft förra året och de nya som gäller från och med 1 juli 2018. Publicerad 18-06-30, senast uppdaterad 18-07-18. Det senast uppdaterade är gulmarkerat!     VIKTIGT....

  Läs mer...

 • Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

  Illustration från Ensamkommandes Förbund. Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-07-18. Senast uppdaterat är gulmarkerat! Från och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Reglerna ...

  Vanliga frågor och svar... Vanliga...

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5