Vanliga frågor om den nya "gymnasielagen"

books not gunsFrån och med den 1 juli 2018 gäller nya regler om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Nedan finner du frågor och svar som kommit till oss om lagen. Ansökstiden för dem som fått avslag som vuxna löpte ut den 30 september.

Sidan publicerad första gången 18-06-10, uppdaterad senast 18-10-06. Senast uppdaterat är gulmarkerat!

Illustration från Ensamkommandes Förbund.

Nedan finns endast frågor och svar. Klicka här för att läsa FARR:s grundläggande information om vilka som omfattas.

LADDA NER: MANUAL FÖR STÖDPERSONER, FRÅN STADSMISSIONEN 

LADDA NER: FAKTABLAD FRÅN FARR TILL ASYLSÖKANDE, PÅ SVENSKA 

LADDA NER PÅ DARI: معلومات کوتاه در مورد اقامت تحصیلی مقطع لیسه 

DOWNLOAD: FACT SHEET FROM FARR TO ASYLUMSEEKERS, IN ENGLISH 

 

VIKTIGT. Efter att ett par domstolar sagt nej till att använda den nya gymnasielagen beslutade Migrationsverket att vänta med att behandla ansökningar. Men nu har Migrationsöverdomstolen beslutat att lagen gäller. Alla andra domstolar och Migrationsverket måste följa vad Migrationsöverdomstolen har bestämt. Därför har Migrationsverket nu beslutat att ansökningarna ska behandlasLagen kommer att tillämpas även för personer som har fått avslag och inte har styrkt identitet.

Här följer svar på några vanliga frågor som kommit till FARR. De flesta frågorna gäller den nya paragrafen för ensamkommande barn som fått avslag när de fyllt 18 eller skrivits upp i ålder. Någon gäller ansökan som lämnats in enligt de gamla reglerna.



SWISHfarr2Kampen fortsätter!

Följande kommentarer om vad som skulle behövas efter gymnasielagen är hämtade ur FARR:s uttalande inför att lagen skulle antas:

"Den stora mängden av de ungdomar som berörs av lagsförslaget har beslut om utvisning till Afghanistan. Sveriges asyllagstiftning och Migrationsverkets sätt att bedöma risker har inte lyckats fånga upp den typ av skäl som dessa ungdomar har. De flesta försvinner som papperslösa i Sverige eller andra EU-länder hellre än att resa till det utpekade hemlandet. De som grips och verkställs med tvång gör allt för att lämna landet på nytt. För att verkställa utvisningarna till Afghanistan skulle behövas insatser på militär nivå.

Problemen har att göra med otidsenliga kriterier i asylbedömningarna. Sveriges bedömning hamnar fel på flera punkter: Återvändande till krig med risk för rekrytering och andra övergrepp för 18-åringar utan nätverk betraktas som problemfritt, liksom över huvud taget "återvändande" av personer som inte växt upp i landet. Internflyktsalternativ används till områden där våldet drabbar urskillningslöst. Dessutom har många pekat på orimligheter och felhantering i åldersbedömningar och handläggning.

(...) Många har hunnit anpassa sig i Sverige och fjärmat sig från kulturen i hemländerna. De kan ha lämnat föräldrarnas religion, brutit mot sociala normer och framstå som oönskade främlingar i "hemlandet". En del ungdomar har i sista stund före tvångsutvisning beviljats en ny prövning på grund av att det kommit upp skäl av detta slag - även FN:s mr-kommitté har stoppat flera utvisningar."

Vi kommer att arbeta vidare med detta. Du som vill hjälpa till är välkommen att stödja oss ekonomiskt, gå med som medlem i FARR eller i en FARR-grupp!