rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltNytt brev till Migrationsverket om gymnasielagen

Nytt brev till Migrationsverket om gymnasielagen

Brev till Migrationsverkets ledning 4 septemberFARR:s ordförande Emma Persson har på nytt skrivit till Migrationsverket och påtalat att det är många rutiner som inte fungerar för de ungdomar som ansöker om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Förutom att många fortfarande inte får beslut om inhibition (trots löfte om att detta nu skulle fungera) har det uppstått förvirring på en rad andra punkter. "Dessa ungdomar har erbjudits rätt att vänta på beslut i Sverige men står på grund av förvirringen utan minsta laglig försörjning. Det rör sig om tonåringar som de facto svälter", påpekar FARR:s ordförande.

Migrationsverket har idag publicerat en ny rättslig kommentar rörande "nya gymnasielagen". Kommentaren innehåller  ett välkommet förtydligande rörande en av datumgränserna i lagen. Men den klargör också att ungdomar som begärt ny prövning av sitt asylärende inte ska få inhibition om de ansöker enligt gymnasielagen. Detta är en av de saker som FARR protesterar mot.

Läs hela brevet här

FARR:s första brev om situationen för dessa ungdomar skickades i början av augusti. Emma Persson tog då upp att de som ansökt inte får veta ifall deras utvisningsbeslut inhiberats eller inte. Utan ett beslut om inhibition i handen kan de inte få något ekonomiskt stöd från kommunen där de bor.

FARR fick snabbt ett positivt svar på detta brev. Migrationsverkets t.f. rättschef Aisha Butt klargjorde att ungdomar som har slutligt avslag på asylansökan och ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier (enligt den nya gymnasielagen) ska fatta beslut rörande inhibition i alla sådana ärenden och beslut ska skickas ut de sökande oavsett om det är positivt eller negativt. Att dessa rutiner inte hade följts i en av Migrationsverkets regioner har nu åtgärdats enligt t.f. rättschefen.

Enligt vad FARR erfar stämmer det tyvärr inte att problemen åtgärdats. Många andra problem har även uppstått, som att ungdomar som skulle omfattas av gymnasielagen istället för att få inhibition kallas till återvändandesamtal, delges datum för verkställighet etc. Riktlinjerna rörande dem vars ärenden återförvisats till Migrationsverket följs inte alltid om det skulle vara till ungdomarnas nackdel.  Den skriftliga information som går ut efter slutligt avslag i asylärendet är dessutom vilseledande.

I det nya brevet till Migrationsverket tas dessa problem upp. Emma Persson framför också att ungdomar som skulle kunna få inhibition enligt gymnasielagen inte bör nekas detta bara för att deras utvisning inte kan verkställas på grund av en inneliggande ansökan om verkställighetshinder (VUT). I en situation då flera paragrafer kan tillämpas bör en myndighet inte välja det alternativ som innebär att den enskilde förlorar rättigheter.

 

Nytt rättsligt ställningstagande idag

Migrationsverket har idag 5 september publicerat en uppdaterad version av sin rättsliga kommentar om den "nya gymnasielagen". Där förtydligas vad som krävs för att en person som velat ansöka om asyl den 24 november 2015 eller tidigare men vars ansökan registrerats senare ändå ska omfattas. De otydligheter och problem som FARR påtalar i sitt brev berörs inte, utom på en punkt. Migrationsverket slår fast att den som har en inneliggande ansökan om ny prövning på grund av verkställighetshinder (VUT) inte ska beviljas inhibition vid en samtidig ansökan om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. FARR protesterar mot detta eftersom det innebär att dessa ungdomar inte får rätt till något som helst ekonomiskt bistånd trots att deras utvisningsbeslut inte får verkställas.

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5