rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISAktuelltSka asylsökande från Syrien utvisas?

Ska asylsökande från Syrien utvisas?

Migrationsverket publicerade i slutet av augusti ett rättsligt ställningstagande som innebär att nya asylsökande från Syrien inte längre självklart kan räkna med uppehållstillstånd. Efter Turkiets inmarsch har Migrationsverket nu stoppat alla beslut som rör personer från Hassakah-provinsen men i övrigt gäller ställningstagandet från augusti fortfarande. Det innebär att asylansökningar kommer att prövas individuellt. FARR ser med oro på utvecklingen och varnar för att betrakta Syrien som säkert för återvändande.

syrienflyktingar irakTurkiets attack mot Syrien visar hur svårt det kan vara att förutsäga säkerhetsläget. Bilden föreställer flyktingar från nordöstra Turkiet som anlänt till Irak. Foto UNHCR, Firas Al-Khateeb. Läs UNHCR:s varning: "Hundreds of thousands in harm’s way in northern Syria"


Migrationsverkets rättsliga ställningstagande beskriver hur asylansökningar från Syrien ska bedömas. Enligt ställningstagandet är graden av urskillningslöst våld inte längre så hög i hela Syrien att alla asylsökande har skyddsbehov. Liksom i tidigare ställningstaganden påpekar Migrationsverket att individuella skäl som kan innebära flykingstatus ska prövas först och därefter alternativt skyddsbehov på grund av konflikten. I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Idlib, Hama, Homs och Raqqa anser Migrationsverket att situationen fortfarande är så allvarlig att ingen kan skickas dit. I övriga landet utom Tartous råder väpnad konflikt men det ska göras en individuell bedömning av skyddsbehovet.

Migrationsverket anser att rättsskyddet i Syrien är så dåligt att ingen kan hänvisas till myndighetsskydd. Däremot kan internflykt till Damaskus vara möjligt i "i tydliga undantagsfall" till exempel för den som har "ett tillräckligt socialt etablerat och ekonomiskt stabilt nätverk".

 

Förlängningar påverkas inte

Ställningstagandet innebär inte att personer som ansöker om förlängning ska nekas fortsatt asyl på grund av det förändrade läget. Det är tillståndet som är tidsbegränsat, inte skyddsstatusen. Om läget i hemlandet förbättras kraftigt och långvarigt kan faktiskt skyddsstatus återkallas, åtminstone för alternativt skyddsbehövande. Men än så länge är det bara personer som har fått skydd på grund av oriktiga uppgifter eller som har uteslutits från flyktingstatus som riskerar få tillståndet återkallat.

 

Osäkert efter Turkiets attack

Den 17 oktober återkom Migrationsverket med en ny lägesanalys och en rättslig kommentar om situationen i nordöstra Syrien, efter Turkiets inmarsch. Enligt kommentaren går det inte att bedöma än hur konflikten kommer att utveckla sig. Tills vidare ska inga beslut tas om personer från Hassakah-provinsen. Om det finns öppna återvändandeärenden ska de inhiberas. I övrigt gäller det tidigare ställningstagandet fortfarande.

 

Oro för återvändande

FARR:s ordförande Sara Edvardson Ehrnborg välkomnar beslutsstoppet för nordöstra Syrien och beskedet att de som förlänger sina tillstånd inte ska behöva vara oroliga för återkallelse. Men hon ser ändå med oro på hur asylsökande från Syrien kommer att bedömas.
- Det är glädjande att dödssiffrorna sjunkit och kriget inte pågår med samma styrka längre. Men de asylsökande från Syrien har inte behövt skydd bara på grund av kriget. Konflikter finns kvar och många kan riskera förföljelse då Asad har återtagit makten i hela landet. Det europeiska fredsinstitutet har rapporterat att hundratals återvändare har fängslats, även när de kommit tillbaka frivilligt.

 

Hämta Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om Syrien, SR 23/2019

Hämta Migrationsverkets lägesanalys om utvecklingen i Norra Syrien och Turkiet

Hämta Migrationsverkets kommentar om konflikten i nordöstra Syrien, SR 30/2019

Hämta det europeiska fredsinstitutets rapport om återvändande

 

Se även kommentaren från Asylrättscentrum om Migrationsverkets ställningstagande:
Asylrättscentrum 19-08-29: Chefsjuristen kommenterar

 

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5